Grondige analyse maakt nu duidelijk dat een kapitaalvermindering gecombineerd met een programma tot inkoop van eigen aandelen de meest geschikte instrumenten zijn tot realisatie van voormelde optimalisatie van de kapitaalstructuur van de vennootschap evenals tot verhoging van waardecreatie voor de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten een Buitengewone Algemene Vergadering bijéén te roepen op 20 mei 2011 teneinde een vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag gelijk aan € 30.010.268,74 voor te stellen en bijgevolg de betaling van een bedrag aan haar aandeelhouders ten belope van € 4,33 per aandeel. Deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met een vernietiging van het aantal aandelen.

Tevens zal aan de Buitengewone Algemene Vergadering een machtiging verzocht worden tot inkoop van maximum 1.074.270 eigen aandelen met het oog op vernietiging evenals een machtiging tot inkoop van maximum 34.654 eigen aandelen ter indekking van nieuw uit te schrijven opties in het kader van een voorgestelde uitbreiding van het 2007-2016 Aandelenoptieplan.

Indien de kapitaalvermindering zal worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, zal de betaling ervan plaatsvinden nadat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld. De Raad van Bestuur zal in dit geval worden gemachtigd om de procedure, formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de kapitaalvermindering, zal het recht tot betaling van de kapitaalvermindering worden vertegenwoordigd door coupon nummer 12, met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam.

De verwachting is om de kapitaalvermindering en de betaling ervan af te ronden in de maand augustus 2011.

Grondige analyse maakt nu duidelijk dat een kapitaalvermindering gecombineerd met een programma tot inkoop van eigen aandelen de meest geschikte instrumenten zijn tot realisatie van voormelde optimalisatie van de kapitaalstructuur van de vennootschap evenals tot verhoging van waardecreatie voor de aandeelhouders. De Raad van Bestuur heeft dan ook besloten een Buitengewone Algemene Vergadering bijéén te roepen op 20 mei 2011 teneinde een vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag gelijk aan € 30.010.268,74 voor te stellen en bijgevolg de betaling van een bedrag aan haar aandeelhouders ten belope van € 4,33 per aandeel. Deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met een vernietiging van het aantal aandelen. Tevens zal aan de Buitengewone Algemene Vergadering een machtiging verzocht worden tot inkoop van maximum 1.074.270 eigen aandelen met het oog op vernietiging evenals een machtiging tot inkoop van maximum 34.654 eigen aandelen ter indekking van nieuw uit te schrijven opties in het kader van een voorgestelde uitbreiding van het 2007-2016 Aandelenoptieplan. Indien de kapitaalvermindering zal worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering, zal de betaling ervan plaatsvinden nadat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld. De Raad van Bestuur zal in dit geval worden gemachtigd om de procedure, formaliteiten en de betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering te bepalen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder voorbehoud van goedkeuring van de kapitaalvermindering, zal het recht tot betaling van de kapitaalvermindering worden vertegenwoordigd door coupon nummer 12, met dienovereenkomstige regeling voor de gedematerialiseerde effecten en voor de effecten op naam. De verwachting is om de kapitaalvermindering en de betaling ervan af te ronden in de maand augustus 2011.