*Per bezoeker namen de opbrengsten uit ticketverkoop en in-theatre sales verder toe.

*De courante EBITDA per bezoeker steeg dankzij de hogere opbrengsten per bezoeker en de verbetering van de operationele efficiëntie, waardoor de totale courante EBITDA met slechts 4,5% daalde en de courante winst met slechts 1,1 miljoen euro.

*De totale opbrengsten uit schermreclame (Brightfish) namen verder toe.

*De business-to-business en real estate inkomsten bleven in lijn met de verwachtingen.

*In Polen verkocht Kinepolis een deel van een braakliggend terrein voor 2,0 miljoen euro en realiseerde daarbij een meerwaarde van 0,9 miljoen euro.

*De winst per aandeel steeg met 5,3% tot 2,59 euro per aandeel, mede door de verdere uitvoering van het inkoopprogramma eigen aandelen.

*De vrije kasstroom daalde van 15,6 miljoen euro naar 7,6 miljoen euro mede door de uitbetaling van de intrest op de obligatielening en een aantal eenmalige en timingeffecten.

*De netto financiële schuld steeg van 90,2 miljoen euro op 31 december 2012 naar 107,5 miljoen euro op 30 juni 2013 als gevolg van de inkoop van eigen aandelen voor 11,8 miljoen euro en de dividenduitkering van 13,1 miljoen euro.

*Per bezoeker namen de opbrengsten uit ticketverkoop en in-theatre sales verder toe. *De courante EBITDA per bezoeker steeg dankzij de hogere opbrengsten per bezoeker en de verbetering van de operationele efficiëntie, waardoor de totale courante EBITDA met slechts 4,5% daalde en de courante winst met slechts 1,1 miljoen euro. *De totale opbrengsten uit schermreclame (Brightfish) namen verder toe. *De business-to-business en real estate inkomsten bleven in lijn met de verwachtingen. *In Polen verkocht Kinepolis een deel van een braakliggend terrein voor 2,0 miljoen euro en realiseerde daarbij een meerwaarde van 0,9 miljoen euro. *De winst per aandeel steeg met 5,3% tot 2,59 euro per aandeel, mede door de verdere uitvoering van het inkoopprogramma eigen aandelen. *De vrije kasstroom daalde van 15,6 miljoen euro naar 7,6 miljoen euro mede door de uitbetaling van de intrest op de obligatielening en een aantal eenmalige en timingeffecten. *De netto financiële schuld steeg van 90,2 miljoen euro op 31 december 2012 naar 107,5 miljoen euro op 30 juni 2013 als gevolg van de inkoop van eigen aandelen voor 11,8 miljoen euro en de dividenduitkering van 13,1 miljoen euro.