De inkoop van eigen aandelen kadert in de optimalisatie van de kapitaalstructuur van Kinepolis Group en de verhoging van waardecreatie voor de aandeelhouders.

De inkoop van eigen aandelen zal gebeuren binnen de voorwaarden van de machtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering op 19 oktober 2012 aan de raad van bestuur gegeven om, onder bepaalde voorwaarden, over te gaan tot inkoop van maximum 1.171.301 eigen aandelen met het oog op vernietiging.

De timing van de inkoop van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van een verscheidenheid van factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Het programma kan op ieder ogenblik stopgezet worden

De inkoop van eigen aandelen kadert in de optimalisatie van de kapitaalstructuur van Kinepolis Group en de verhoging van waardecreatie voor de aandeelhouders. De inkoop van eigen aandelen zal gebeuren binnen de voorwaarden van de machtiging door de Buitengewone Algemene Vergadering op 19 oktober 2012 aan de raad van bestuur gegeven om, onder bepaalde voorwaarden, over te gaan tot inkoop van maximum 1.171.301 eigen aandelen met het oog op vernietiging. De timing van de inkoop van eigen aandelen ingevolge het programma is afhankelijk van een verscheidenheid van factoren, waaronder de marktvoorwaarden. Het programma kan op ieder ogenblik stopgezet worden