Ongevallen

In de nasleep van de financiële crisis zijn meerdere serieuze ongevallen gebeurd met gestructureerde producten. Zolang de financiële markten positief gestemd waren, leverden die producten fraaie winsten op. Niemand stond stil bij de manier waarop die winsten werden gerealiseerd. Maar toen de markten keerden, verdween het rendement en ook het belegde kapitaal als sneeuw voor de zon. De belegger bleef verweesd achter met zijn verliezen. Plots besefte men dat bepaalde complexe producten in toxische activa belegden met geleend geld. Een gevaarlijke cocktail. Deze complexe producten werden aan de beleggers soms aangepraat door verkopers die eigenlijk zelf ook niet begrepen wat ze eigenlijk verkochten. De belegger die om informatie vroeg, kreeg precies te horen wat hij graag wilde horen. Als hij zich objectief wilde informeren, moest hij het prospectus raadplegen. Een te downloaden 'turf' van 100 pagina's in een onleesbaar financieel vakjargon en dan vaak nog eens in het Engels. Soms was een verkort prospectus beschikbaar.

Rechtbank

De meeste beleggers hebben hun verlies gewoon geslikt. Sommigen zijn, met wisselend succes, in discussie gegaan met de verdeler van het product. Nog anderen hebben de stap naar de rechtbank gezet om hun gelijk te halen. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat voorkomen beter is dan genezen. En dus zijn de Europese overheden in actie gekomen voor een betere bescherming van de beleggers. Vanaf nu is het gebruik van het KID verplicht. Het KID omvat de 'essentiële beleggersinformatie' en moet overhandigd worden aan de belegger.

KID in praktijk

Een KID moet kort en duidelijk zijn en de essentiële informatie bevatten. Het doel is de belegger haarfijn de aard en de risico's van een bepaalde belegging toe te lichten. Enkel op die wijze kan de belegger met kennis van zaken beleggen en bepaalde risico's nemen. Het document moet beknopt zijn (één dubbelzijdig A4-blad). Het taalgebruik mag niet-technisch zijn. Verder moet het document opgesteld zijn volgens een gestandaardiseerd formaat en in de eigen taal van de belegger. Dat is goed nieuws voor de belegger, die zo de mogelijkheid krijgt zich objectief en goed te informeren. Werd de informatie niet gegeven of was deze foutief of onvolledig, dan zal de belegger aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De keerzijde van de medaille is dat, als het fout loopt, de goed geïnformeerde belegger zijn verlies zal moeten slikken. Dus beste belegger, u doet er goed aan het KID aandachtig door te nemen. Volg de discussie mee op twitter via @Anton_Rivus.

Anton van Zantbeek

OngevallenIn de nasleep van de financiële crisis zijn meerdere serieuze ongevallen gebeurd met gestructureerde producten. Zolang de financiële markten positief gestemd waren, leverden die producten fraaie winsten op. Niemand stond stil bij de manier waarop die winsten werden gerealiseerd. Maar toen de markten keerden, verdween het rendement en ook het belegde kapitaal als sneeuw voor de zon. De belegger bleef verweesd achter met zijn verliezen. Plots besefte men dat bepaalde complexe producten in toxische activa belegden met geleend geld. Een gevaarlijke cocktail. Deze complexe producten werden aan de beleggers soms aangepraat door verkopers die eigenlijk zelf ook niet begrepen wat ze eigenlijk verkochten. De belegger die om informatie vroeg, kreeg precies te horen wat hij graag wilde horen. Als hij zich objectief wilde informeren, moest hij het prospectus raadplegen. Een te downloaden 'turf' van 100 pagina's in een onleesbaar financieel vakjargon en dan vaak nog eens in het Engels. Soms was een verkort prospectus beschikbaar.RechtbankDe meeste beleggers hebben hun verlies gewoon geslikt. Sommigen zijn, met wisselend succes, in discussie gegaan met de verdeler van het product. Nog anderen hebben de stap naar de rechtbank gezet om hun gelijk te halen. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat voorkomen beter is dan genezen. En dus zijn de Europese overheden in actie gekomen voor een betere bescherming van de beleggers. Vanaf nu is het gebruik van het KID verplicht. Het KID omvat de 'essentiële beleggersinformatie' en moet overhandigd worden aan de belegger. KID in praktijkEen KID moet kort en duidelijk zijn en de essentiële informatie bevatten. Het doel is de belegger haarfijn de aard en de risico's van een bepaalde belegging toe te lichten. Enkel op die wijze kan de belegger met kennis van zaken beleggen en bepaalde risico's nemen. Het document moet beknopt zijn (één dubbelzijdig A4-blad). Het taalgebruik mag niet-technisch zijn. Verder moet het document opgesteld zijn volgens een gestandaardiseerd formaat en in de eigen taal van de belegger. Dat is goed nieuws voor de belegger, die zo de mogelijkheid krijgt zich objectief en goed te informeren. Werd de informatie niet gegeven of was deze foutief of onvolledig, dan zal de belegger aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De keerzijde van de medaille is dat, als het fout loopt, de goed geïnformeerde belegger zijn verlies zal moeten slikken. Dus beste belegger, u doet er goed aan het KID aandachtig door te nemen. Volg de discussie mee op twitter via @Anton_Rivus.Anton van Zantbeek