Consumenten en bedrijven zijn nu terughoudend om te investeren, wat de economische groei vertraagt en leidt tot een oplopende werkloosheid.

De Keynesiaanse theorie stelt dat inmengen van de overheid noodzakelijk is om de economie te stimuleren en de binnenlandse vraag op peil te houden, tot het moment dat het vertrouwen terug is en bestedingen onder consumenten en bedrijven weer toenemen.

Dus toch maar de voorkeur geven aan Keynes

Dan is de stimulans vanuit de overheid in mindere mate nodig, kunnen belastingen verhoogd worden en moet zij haar schulden weer afbouwen.

Gegeven het feit dat de rente nu zelfs negatief is, kan de Nederlandse overheid volgens Royal Bank of Scotland nu geld aantrekken zonder dat de rentelasten zwaar op de begroting drukken.

Mede vanuit dat oogpunt lijkt de Keynesiaanse oplossing meer potentie te hebben dan de bezuinigingsrondes die nu

doorgevoerd worden.

Consumenten en bedrijven zijn nu terughoudend om te investeren, wat de economische groei vertraagt en leidt tot een oplopende werkloosheid. De Keynesiaanse theorie stelt dat inmengen van de overheid noodzakelijk is om de economie te stimuleren en de binnenlandse vraag op peil te houden, tot het moment dat het vertrouwen terug is en bestedingen onder consumenten en bedrijven weer toenemen. Dus toch maar de voorkeur geven aan Keynes Dan is de stimulans vanuit de overheid in mindere mate nodig, kunnen belastingen verhoogd worden en moet zij haar schulden weer afbouwen. Gegeven het feit dat de rente nu zelfs negatief is, kan de Nederlandse overheid volgens Royal Bank of Scotland nu geld aantrekken zonder dat de rentelasten zwaar op de begroting drukken. Mede vanuit dat oogpunt lijkt de Keynesiaanse oplossing meer potentie te hebben dan de bezuinigingsrondes die nu doorgevoerd worden.