De raad van bestuur besliste om aandeelhouders de keuze te bieden het dividend te ontvangen in nieuwe aandelen aan de prijs van 20,00 EUR per aandeel, dan wel in cash, of een combinatie van beide.

Vandaag werd door de algemene vergadering van aandeelhouders een nettodividend (coupon n° 73) van 1,00 EUR goedgekeurd. Dit stemt overeen met een brutodividend van 1,3333 EUR. Voor de coupures met aangehechte VVPR-strips bedraagt het nettodividend 1,1333 EUR.

Nadat de aandeelhouders een verhoging van het toegestane kapitaal goedkeurden, besliste de raad van bestuur om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen een uitkering van het dividend in nieuwe aandelen, dan wel in cash of een combinatie van beide.

De prijs van deze nieuwe aandelen werd vastgelegd op 20,00 EUR per aandeel. Aandeelhouders kunnen hun keuze bepalen tussen dinsdag 8 juni 2010 en donderdag 8 juli 2010.

De uitbetaling in cash en/of de levering van de aandelen zal gebeuren op 15 juli 2010. Het aandeel noteert ex-dividend op 3 juni 2010.

De raad van bestuur besliste om aandeelhouders de keuze te bieden het dividend te ontvangen in nieuwe aandelen aan de prijs van 20,00 EUR per aandeel, dan wel in cash, of een combinatie van beide. Vandaag werd door de algemene vergadering van aandeelhouders een nettodividend (coupon n° 73) van 1,00 EUR goedgekeurd. Dit stemt overeen met een brutodividend van 1,3333 EUR. Voor de coupures met aangehechte VVPR-strips bedraagt het nettodividend 1,1333 EUR. Nadat de aandeelhouders een verhoging van het toegestane kapitaal goedkeurden, besliste de raad van bestuur om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen een uitkering van het dividend in nieuwe aandelen, dan wel in cash of een combinatie van beide. De prijs van deze nieuwe aandelen werd vastgelegd op 20,00 EUR per aandeel. Aandeelhouders kunnen hun keuze bepalen tussen dinsdag 8 juni 2010 en donderdag 8 juli 2010. De uitbetaling in cash en/of de levering van de aandelen zal gebeuren op 15 juli 2010. Het aandeel noteert ex-dividend op 3 juni 2010.