Het ESRB, de derde werf, heeft als doel de stabiliteit van het financieel systeem te monitoren en vroegtijdig te waarschuwen voor systeemrisico's.

Vóór de crisis was het bankentoezicht vooral gericht op de veiligheid van individuele instellingen terwijl de rest van het systeem als gegeven werd beschouwd (het zogenoemde microprudentieel toezicht).

Stabiele individuele instituten zouden automatisch een stabiel financieel systeem teweegbrengen.

De ESRB, die wordt voorgezeten door de ECB, ontwikkelt waarschuwingsignalen voor het detecteren van risico's voor de financiële stabiliteit evenals beleidsinstrumenten om er gepast op te kunnen reageren (het zogenoemde macroprudentieel toezicht).

Het ESRB, de derde werf, heeft als doel de stabiliteit van het financieel systeem te monitoren en vroegtijdig te waarschuwen voor systeemrisico's. Vóór de crisis was het bankentoezicht vooral gericht op de veiligheid van individuele instellingen terwijl de rest van het systeem als gegeven werd beschouwd (het zogenoemde microprudentieel toezicht). Stabiele individuele instituten zouden automatisch een stabiel financieel systeem teweegbrengen. De ESRB, die wordt voorgezeten door de ECB, ontwikkelt waarschuwingsignalen voor het detecteren van risico's voor de financiële stabiliteit evenals beleidsinstrumenten om er gepast op te kunnen reageren (het zogenoemde macroprudentieel toezicht).