Dat heeft een rechtstreekse invloed op de energiebevoorrading in andere streken van Japan. Zo werd in Tokyo de stroombevoorrading beperkt.

Dat gevolg wordt getemperd door het feit dat de kerncentrales in Japan over heel wat ongebruikte productiecapaciteit beschikken en dat Japan diverse energiebronnen heeft (naast kernenergie, die ongeveer 25% van de stroomproductie vertegenwoordigt, zijn er andere bronnen van energiebevoorrading, vooral centrales op basis van gas, steenkool en ruwe olie, en ook waterkrachtcentrales).

Dat heeft een rechtstreekse invloed op de energiebevoorrading in andere streken van Japan. Zo werd in Tokyo de stroombevoorrading beperkt. Dat gevolg wordt getemperd door het feit dat de kerncentrales in Japan over heel wat ongebruikte productiecapaciteit beschikken en dat Japan diverse energiebronnen heeft (naast kernenergie, die ongeveer 25% van de stroomproductie vertegenwoordigt, zijn er andere bronnen van energiebevoorrading, vooral centrales op basis van gas, steenkool en ruwe olie, en ook waterkrachtcentrales).