- een einde werd gesteld aan het onderling overleg tussen STAK Coovan en Luc De Bruyckere / NV Seneca

- STAK Coovan 2.000 stemverlenende effecten heeft aangekocht op 4 juni 2014 tengevolge waarvan de stemrechten van de personen handelend in overleg (STAK Coovan en NV M6) gedaald zijn van 70,18% tot 67,02%.

- een einde werd gesteld aan het onderling overleg tussen STAK Coovan en Luc De Bruyckere / NV Seneca - STAK Coovan 2.000 stemverlenende effecten heeft aangekocht op 4 juni 2014 tengevolge waarvan de stemrechten van de personen handelend in overleg (STAK Coovan en NV M6) gedaald zijn van 70,18% tot 67,02%.