Door de financiële situatie van een onderneming te bekijken, kom je te weten in hoeverre die beschikt over goede aandelen. Een beursgenoteerd bedrijf is alvast verplicht om zijn jaarcijfers te publiceren. De jaarrekeningen en balansen kan je opvragen of nakijken op de website. De verschillende ratio's laten je toe om meerdere boekjaren te vergelijken.

Ga alvast na of het bedrijf liquide en solvabel is. Zo weet je of het op korte en lange termijn de schulden zal kunnen terugbetalen. Is dat niet het geval, onderzoek dan de achterliggende reden. Mogelijk gaat het om een bedrijf in volle groei: daardoor vermindert de liquiditeit tijdelijk, maar is de solvabiliteit wel gegarandeerd. De liquiditeitsproblemen lossen zich dan zelf wel op.

Ruimte voor groei

Kijk ook naar de (verwachte) winstcijfers: die geven aan of er nog financiële ruimte is voor groei . Een klein verlies is geen ramp, maar tracht dan uit te zoeken hoe dat verlies ontstaan is. Misschien heeft een bedrijf wel nieuwe vestigingen geopend of andere investeringen gedaan? Zoiets kost geld, maar zal op termijn wellicht extra inkomsten opleveren.

Hou ook rekening met het dividendbeleid van de onderneming. Het uitkeren van een dividend - dat is een stukje van de winst - kan alvast een indicatie zijn van een gezonde financiële situatie. Bovendien krikt een jaarlijks dividend de return on investment van de belegging op, waardoor de aandelenkoers minder hard hoeft te stijgen om je vooropgesteld doel te bereiken.

Marktaandeel

Naast een beoordeling van het bedrijf zelf, moet je ook de positie binnen de sector bekijken. Is het bedrijf een leider of een volger? Is de vraag naar de producten stabiel? Hoe zal het marktaandeel evolueren? Is de onderneming opgewassen tegen de komst van nieuwe spelers op de markt? Al deze parameters bepalen mee de toekomst en de stabiliteit van de bedrijfsresultaten.

Weet wel dat de cijfers en ratio's in de jaarrekeningen en balansen geen garantie bieden voor de toekomst, maar slechts een indicatie zijn. Volg daarom steeds nauwgezet de persberichten van de bedrijven waarin je belegt, en informeer naar de algemene voorspellingen van de sector.(RVE)

Door de financiële situatie van een onderneming te bekijken, kom je te weten in hoeverre die beschikt over goede aandelen. Een beursgenoteerd bedrijf is alvast verplicht om zijn jaarcijfers te publiceren. De jaarrekeningen en balansen kan je opvragen of nakijken op de website. De verschillende ratio's laten je toe om meerdere boekjaren te vergelijken. Ga alvast na of het bedrijf liquide en solvabel is. Zo weet je of het op korte en lange termijn de schulden zal kunnen terugbetalen. Is dat niet het geval, onderzoek dan de achterliggende reden. Mogelijk gaat het om een bedrijf in volle groei: daardoor vermindert de liquiditeit tijdelijk, maar is de solvabiliteit wel gegarandeerd. De liquiditeitsproblemen lossen zich dan zelf wel op. Hou ook rekening met het dividendbeleid van de onderneming. Het uitkeren van een dividend - dat is een stukje van de winst - kan alvast een indicatie zijn van een gezonde financiële situatie. Bovendien krikt een jaarlijks dividend de return on investment van de belegging op, waardoor de aandelenkoers minder hard hoeft te stijgen om je vooropgesteld doel te bereiken. Naast een beoordeling van het bedrijf zelf, moet je ook de positie binnen de sector bekijken. Is het bedrijf een leider of een volger? Is de vraag naar de producten stabiel? Hoe zal het marktaandeel evolueren? Is de onderneming opgewassen tegen de komst van nieuwe spelers op de markt? Al deze parameters bepalen mee de toekomst en de stabiliteit van de bedrijfsresultaten. Weet wel dat de cijfers en ratio's in de jaarrekeningen en balansen geen garantie bieden voor de toekomst, maar slechts een indicatie zijn. Volg daarom steeds nauwgezet de persberichten van de bedrijven waarin je belegt, en informeer naar de algemene voorspellingen van de sector.(RVE)