In de huidige omstandigheden is het moeilijk om positief over de aandelenbeurzen te worden, zo stellen de analisten van de bank. Financiële instellingen kampen nog altijd met afwaarderingen, de economie krimpt wereldwijd in een snel tempo, de welvaart daalt, de werkloosheid loopt op, de huizenmarkten kennen een neergaande trend, winsten en dividenden vallen fors terug, betalingsproblemen nemen toe en begrotingtekorten en tekorten op lopende rekeningen lopen op.

Allemaal redenen die het negatieve advies op aandelen ondersteunen, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Het nieuws van de nieuwe reddingsoperaties voor Citigroup en AIG en de emissie van HSBC vergrootten het wantrouwen in de financiële sector nog verder.

Veel van genoemde negatieve factoren zijn echter symptomen die vertraagd op de oorzaken reageren. Daarom blijft het zaak om mogelijke keerpunten in de economie en op de financiële markten te herkennen.

Wat dat betreft waren er gisteren ogenschijnlijk een paar lichtpuntjes. De ISM manufacturing index, een inkoopmanagers index die de toestand van de Amerikaanse industrie weergeeft, stabiliseerde, terwijl de voorraden daalden.

De Chinese inkoopmanagers variant verbeterde zelfs, vooral door binnenlandse bestedingen. Verder stegen, na zes maanden van dalingen, de Amerikaanse consumentenbestedingen licht, terwijl de particuliere besparingen eveneens opliepen.

Hogere besparingen zijn nodig om de schulden te verlagen (deleveraging) en het evenwicht tussen bestedingen en inkomen te herstellen. Toch zijn deze lichtpuntjes nog te beperkt doordat de verbeteringen marginaal zijn, de niveaus te laag en de vooruitzichten nog slecht.

Het economische klimaat blijft nog lang slecht. Toch ziet Theodoor Gilissen Bankiers een paar korte termijnindicatoren wel richting bodemniveaus voor aandelen bewegen.

De huidige neergang op de aandelenmarkten gaat met paniek gepaard en veel aandelen raken in 'oversold' posities. Veel beleggers zijn nu pessimistisch (een contra-indicator) en de VIX stijgt snel.

De VIX meet de kosten van het gebruik van puts om de portefeuille te beschermen tegen koersdalingen en is een indicatie van de verwachte volatiliteit. Vaak geeft een hoge en stijgende VIX aan dat een bodem nadert.

Voeg daarbij de start van de uitvoering van het stimuleringsplan van Obama, het Capital Assistance Program voor financiële instellingen en het mogelijk opkopen van slechte leningen bij banken door het ministerie van Financiën vanaf april en de aandelenmarkt zou volgens Theodoor Gilissen Bankiers eindelijk iets kunnen herstellen. Kortom, voorzichtigheid blijft geboden, maar verbetering komt nabij.

In de huidige omstandigheden is het moeilijk om positief over de aandelenbeurzen te worden, zo stellen de analisten van de bank. Financiële instellingen kampen nog altijd met afwaarderingen, de economie krimpt wereldwijd in een snel tempo, de welvaart daalt, de werkloosheid loopt op, de huizenmarkten kennen een neergaande trend, winsten en dividenden vallen fors terug, betalingsproblemen nemen toe en begrotingtekorten en tekorten op lopende rekeningen lopen op. Allemaal redenen die het negatieve advies op aandelen ondersteunen, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Het nieuws van de nieuwe reddingsoperaties voor Citigroup en AIG en de emissie van HSBC vergrootten het wantrouwen in de financiële sector nog verder.Veel van genoemde negatieve factoren zijn echter symptomen die vertraagd op de oorzaken reageren. Daarom blijft het zaak om mogelijke keerpunten in de economie en op de financiële markten te herkennen. Wat dat betreft waren er gisteren ogenschijnlijk een paar lichtpuntjes. De ISM manufacturing index, een inkoopmanagers index die de toestand van de Amerikaanse industrie weergeeft, stabiliseerde, terwijl de voorraden daalden. De Chinese inkoopmanagers variant verbeterde zelfs, vooral door binnenlandse bestedingen. Verder stegen, na zes maanden van dalingen, de Amerikaanse consumentenbestedingen licht, terwijl de particuliere besparingen eveneens opliepen. Hogere besparingen zijn nodig om de schulden te verlagen (deleveraging) en het evenwicht tussen bestedingen en inkomen te herstellen. Toch zijn deze lichtpuntjes nog te beperkt doordat de verbeteringen marginaal zijn, de niveaus te laag en de vooruitzichten nog slecht. Het economische klimaat blijft nog lang slecht. Toch ziet Theodoor Gilissen Bankiers een paar korte termijnindicatoren wel richting bodemniveaus voor aandelen bewegen. De huidige neergang op de aandelenmarkten gaat met paniek gepaard en veel aandelen raken in 'oversold' posities. Veel beleggers zijn nu pessimistisch (een contra-indicator) en de VIX stijgt snel. De VIX meet de kosten van het gebruik van puts om de portefeuille te beschermen tegen koersdalingen en is een indicatie van de verwachte volatiliteit. Vaak geeft een hoge en stijgende VIX aan dat een bodem nadert. Voeg daarbij de start van de uitvoering van het stimuleringsplan van Obama, het Capital Assistance Program voor financiële instellingen en het mogelijk opkopen van slechte leningen bij banken door het ministerie van Financiën vanaf april en de aandelenmarkt zou volgens Theodoor Gilissen Bankiers eindelijk iets kunnen herstellen. Kortom, voorzichtigheid blijft geboden, maar verbetering komt nabij.