• ECB-president Mario Draghi stelde twee weken geleden - na het rentebesluit - dat de situatie op de financiële markten de afgelopen tijd "significant" is verbeterd: aandelenkoersen zijn omhooggeschoten, de rentes op perifere staatsobligaties zijn fors gedaald, de deposito's van banken in perifere eurolanden groeien weer. Ook zijn de tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans van perifere landen (het verschil tussen de nationale inkomsten en uitgaven) flink afgenomen. De figuur in het rapport laat zien dat het gezamenlijke tekort op de lopende rekening van Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en Italië inderdaad fors is gedaald.

• In de eerste acht maanden van 2012 bedroeg de private kapitaalvlucht ruim € 400 mrd, 20% van het bbp van de perifere landen. Deze private uitstroom werd opgevangen door instroom van publiek kapitaal: leningen van het IMF en de eurolanden, en vooral "Target2-financiering" via de centrale banken. Dit komt er kort gezegd op neer dat perifere banken afhankelijker werden van ECB-leningen.

• Sinds de ECB bekendmaakte om indien nodig onbeperkt staatsobligaties op te kopen is de kapitaalvlucht uit de perifere landen echter gestopt, en stroomt er weer voorzichtig privaat kapitaal terug. Als gevolg hiervan zijn de "Target2-balansen" ook afgenomen (iets wat Draghi twee weken terug ook noemde).

• Kunnen we nu stellen dat het keerpunt in de crisis is bereikt? Nog niet. In de woorden van Draghi: de sentimentsverbetering op de financiële markten moet nu eerst gaan doorwerken in de reële economie. Er moet weer economische groei komen, vooral ook in Zuid-Europa.

• ECB-president Mario Draghi stelde twee weken geleden - na het rentebesluit - dat de situatie op de financiële markten de afgelopen tijd "significant" is verbeterd: aandelenkoersen zijn omhooggeschoten, de rentes op perifere staatsobligaties zijn fors gedaald, de deposito's van banken in perifere eurolanden groeien weer. Ook zijn de tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans van perifere landen (het verschil tussen de nationale inkomsten en uitgaven) flink afgenomen. De figuur in het rapport laat zien dat het gezamenlijke tekort op de lopende rekening van Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en Italië inderdaad fors is gedaald. • In de eerste acht maanden van 2012 bedroeg de private kapitaalvlucht ruim € 400 mrd, 20% van het bbp van de perifere landen. Deze private uitstroom werd opgevangen door instroom van publiek kapitaal: leningen van het IMF en de eurolanden, en vooral "Target2-financiering" via de centrale banken. Dit komt er kort gezegd op neer dat perifere banken afhankelijker werden van ECB-leningen. • Sinds de ECB bekendmaakte om indien nodig onbeperkt staatsobligaties op te kopen is de kapitaalvlucht uit de perifere landen echter gestopt, en stroomt er weer voorzichtig privaat kapitaal terug. Als gevolg hiervan zijn de "Target2-balansen" ook afgenomen (iets wat Draghi twee weken terug ook noemde). • Kunnen we nu stellen dat het keerpunt in de crisis is bereikt? Nog niet. In de woorden van Draghi: de sentimentsverbetering op de financiële markten moet nu eerst gaan doorwerken in de reële economie. Er moet weer economische groei komen, vooral ook in Zuid-Europa.