Bijgevolg bedroeg de nettowinst over het boekjaar 2010 1 860 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 2 466 miljoen euro in 2009 (dat een aanzienlijk CDO-gerelateerd verlies in het eerste kwartaal van 2009 omvatte).

Het 'onderliggende' nettoresultaat voor het kwartaal (na eenmalige elementen en exclusief uitzonderlijke posten) bedroeg 168 miljoen euro, vergeleken met 445 miljoen euro in het derde kwartaal van 2010 en 218 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2009.

Over het volledige jaar 2010 maakte KBC een nettowinst van 1 860 miljoen euro, een duidelijke breuk met de resultaten van de vorige twee jaren. Na twee verliesgevende jaren boekt de bank opnieuw een positief resultaat.

De winst per aandeel bedraagt 3,72 euro, rekening houdend met de coupon die moet worden betaald op de kernkapitaaleffecten die zijn opgenomen door de Belgische Staat en de Vlaamse overheid. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om een dividend van 0,75 euro uit te keren.'

Bijgevolg bedroeg de nettowinst over het boekjaar 2010 1 860 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 2 466 miljoen euro in 2009 (dat een aanzienlijk CDO-gerelateerd verlies in het eerste kwartaal van 2009 omvatte). Het 'onderliggende' nettoresultaat voor het kwartaal (na eenmalige elementen en exclusief uitzonderlijke posten) bedroeg 168 miljoen euro, vergeleken met 445 miljoen euro in het derde kwartaal van 2010 en 218 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2009. Over het volledige jaar 2010 maakte KBC een nettowinst van 1 860 miljoen euro, een duidelijke breuk met de resultaten van de vorige twee jaren. Na twee verliesgevende jaren boekt de bank opnieuw een positief resultaat. De winst per aandeel bedraagt 3,72 euro, rekening houdend met de coupon die moet worden betaald op de kernkapitaaleffecten die zijn opgenomen door de Belgische Staat en de Vlaamse overheid. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om een dividend van 0,75 euro uit te keren.'