Met betrekking tot het boekjaar 2014 heeft KBC Groep de bedoeling om op basis van de beschikbare winst die in dat boekjaar wordt gegenereerd een brutodividend van maximaal 2 euro per aandeel uit te betalen.

Het is de bedoeling vanaf het boekjaar 2016 opnieuw normaal dividend uit te betalen. De exacte dividendpolitiek vanaf dan zal voorgesteld worden op de KBC Investor Day in juni 2014. De bedrijfsresultaten van KBC werden eerder lauw onthaald, de koers noteert ongeveer 2,50% in het rood.

Met betrekking tot het boekjaar 2014 heeft KBC Groep de bedoeling om op basis van de beschikbare winst die in dat boekjaar wordt gegenereerd een brutodividend van maximaal 2 euro per aandeel uit te betalen. Het is de bedoeling vanaf het boekjaar 2016 opnieuw normaal dividend uit te betalen. De exacte dividendpolitiek vanaf dan zal voorgesteld worden op de KBC Investor Day in juni 2014. De bedrijfsresultaten van KBC werden eerder lauw onthaald, de koers noteert ongeveer 2,50% in het rood.