Het verkoopbedrag dient nog aangepast te worden en dit op basis van wijzigingen in de netto-inventariswaarde tussen 30 juni 2011 en het moment van afronding van de transactie. De transactie moet zoals gebruikelijk ook nog worden goedgekeurd door de toezichthouder(s) en zal vermoedelijk worden afgerond in de tweede helft van 2012.

Op basis van de cijfers van 30 september 2011 wordt verwacht dat de transactie bijna 0,7 miljard euro aan kapitaal zal vrijmaken voor KBC. De Tier 1-ratio van KBC zou daardoor met iets minder dan 0,7% stijgen. De transactie zal een positieve impact van ongeveer 0,3 miljard euro hebben op het resultaat van KBC op het ogenblik dat de transactie wordt afgerond.

Tier 1 kapitaalratio

Bank Degroof merkt terecht op dat KBC het programma voor de verkoop van activiteiten verder afrondt. Samen met de verkoop van Fidea en van de private bankactiviteiten in Luxemburg kan dit de Tier 1 kapitaalratio van de bank met 1,50% verbeteren.

De beurs reageerde in eerste instantie positief op de verkoop, maar Marc Leemans van Bank Degroof heeft niettemin nog steeds een neutraal advies voor het aandeel KBC. De onzekerheid in de financiële sector met betrekking tot toekomstige kapitaalverhogingen is volgens hem nog lang niet verdwenen.

Het verkoopbedrag dient nog aangepast te worden en dit op basis van wijzigingen in de netto-inventariswaarde tussen 30 juni 2011 en het moment van afronding van de transactie. De transactie moet zoals gebruikelijk ook nog worden goedgekeurd door de toezichthouder(s) en zal vermoedelijk worden afgerond in de tweede helft van 2012. Op basis van de cijfers van 30 september 2011 wordt verwacht dat de transactie bijna 0,7 miljard euro aan kapitaal zal vrijmaken voor KBC. De Tier 1-ratio van KBC zou daardoor met iets minder dan 0,7% stijgen. De transactie zal een positieve impact van ongeveer 0,3 miljard euro hebben op het resultaat van KBC op het ogenblik dat de transactie wordt afgerond.Tier 1 kapitaalratioBank Degroof merkt terecht op dat KBC het programma voor de verkoop van activiteiten verder afrondt. Samen met de verkoop van Fidea en van de private bankactiviteiten in Luxemburg kan dit de Tier 1 kapitaalratio van de bank met 1,50% verbeteren.De beurs reageerde in eerste instantie positief op de verkoop, maar Marc Leemans van Bank Degroof heeft niettemin nog steeds een neutraal advies voor het aandeel KBC. De onzekerheid in de financiële sector met betrekking tot toekomstige kapitaalverhogingen is volgens hem nog lang niet verdwenen.