KBC Bank Deutschland is gespecialiseerd in corporate banking en financiële dienstverlening voor middelgrote Duitse bedrijven. KBC Bank Deutschland is ook actief in professionele vastgoedfinanciering, overnamefinanciering, institutioneel vermogensbeheer en privévermogensbeheer voor Duitse vermogende particulieren.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en de toezichthouder. Intussen blijft KBC Bank Deutschland zijn activiteiten uitoefenen en zijn cliënten bedienen met de volle steun van KBC.

Deze transactie zal voor KBC ongeveer 0,1 miljard euro aan kapitaal vrijmaken, voornamelijk door een verlaging van de risicogewogen activa.

Ze heeft geen wezenlijke invloed op de financiële resultaten van KBC maar leidt wel tot een verbetering van de solvabiliteitspositie van KBC met ongeveer 15bp.

KBC Bank Deutschland is gespecialiseerd in corporate banking en financiële dienstverlening voor middelgrote Duitse bedrijven. KBC Bank Deutschland is ook actief in professionele vastgoedfinanciering, overnamefinanciering, institutioneel vermogensbeheer en privévermogensbeheer voor Duitse vermogende particulieren. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en de toezichthouder. Intussen blijft KBC Bank Deutschland zijn activiteiten uitoefenen en zijn cliënten bedienen met de volle steun van KBC. Deze transactie zal voor KBC ongeveer 0,1 miljard euro aan kapitaal vrijmaken, voornamelijk door een verlaging van de risicogewogen activa. Ze heeft geen wezenlijke invloed op de financiële resultaten van KBC maar leidt wel tot een verbetering van de solvabiliteitspositie van KBC met ongeveer 15bp.