In de strategie van KBC vormt alert reageren op lokale opportuniteiten een cruciaal element. Dit betekent dat KBC alert is voor de signalen van zijn cliënten, er proactief op inspeelt en dienstverlening aanbiedt op maat van de lokale behoefte ('local responsiveness').

Deze campagne maakt duidelijk dat KBC, dankzij zijn sterke lokale aanwezigheid, bruggen kan bouwen tussen de spaarbehoeften van zijn particuliere cliënten enerzijds en de kredietbehoeften van zijn particuliere en bedrijfscliënten anderzijds.

In de strategie van KBC vormt alert reageren op lokale opportuniteiten een cruciaal element. Dit betekent dat KBC alert is voor de signalen van zijn cliënten, er proactief op inspeelt en dienstverlening aanbiedt op maat van de lokale behoefte ('local responsiveness'). Deze campagne maakt duidelijk dat KBC, dankzij zijn sterke lokale aanwezigheid, bruggen kan bouwen tussen de spaarbehoeften van zijn particuliere cliënten enerzijds en de kredietbehoeften van zijn particuliere en bedrijfscliënten anderzijds.