Traditiegetrouw bestaat volgens professor Stefan Duchateau de eerste stap naar een geleide(lijke) rentedaling er in China in om de reserveverplichtingen van banken te verminderen, zodat deze op basis van hun bestaande kapitaalbasis in staat zullen zijn om een groter volume aan kredieten te produceren.

Bij een ongenuanceerde verlaging van deze reservecoëfficiënt ontstaat er echter onmiddellijk de vrees dat de vrijgekomen kredietcapaciteit opnieuw wordt afgeleid naar de vastgoedsector.

De overheid hanteert echter drietal tarieven: Enerzijds een reserveverplichting die in het algemeen geldt voor respectievelijk grote en kleine banken en anderzijds een apart tarief voor kredieten aan KMO's en de landbouwsector. Enkel dit laatste tarief werd gewijzigd. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Traditiegetrouw bestaat volgens professor Stefan Duchateau de eerste stap naar een geleide(lijke) rentedaling er in China in om de reserveverplichtingen van banken te verminderen, zodat deze op basis van hun bestaande kapitaalbasis in staat zullen zijn om een groter volume aan kredieten te produceren. Bij een ongenuanceerde verlaging van deze reservecoëfficiënt ontstaat er echter onmiddellijk de vrees dat de vrijgekomen kredietcapaciteit opnieuw wordt afgeleid naar de vastgoedsector. De overheid hanteert echter drietal tarieven: Enerzijds een reserveverplichting die in het algemeen geldt voor respectievelijk grote en kleine banken en anderzijds een apart tarief voor kredieten aan KMO's en de landbouwsector. Enkel dit laatste tarief werd gewijzigd. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.