De onderliggende bedrijfswinst van Delhaize bedroeg over het eerste kwartaal 214 miljoen euro, een toename met 13,7% tegenover het eerste kwartaal van 2012 aan ongewijzigde wisselkoersen (+13,0% aan actuele wisselkoersen) resulterend in een onderliggende bedrijfsmarge van 3,9% (3,5% in het eerste kwartaal van 2012).

In de V.S. was de onderliggende bedrijfsmarge 4,2% (3,7% in het eerste kwartaal vorig jaar) dankzij het positieve effect van de

hogere verkopen ondersteund door een gunstig kalendereffect, de sluiting van slecht presterende winkels, kostenbesparingen en de aanzienlijk verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food.

Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door voortdurende prijsinvesteringen. In België was de onderliggende bedrijfsmarge 5,1% (4,6% in het eerste kwartaal vorig jaar), voornamelijk ondersteund door kostenbesparingen en de hogere verkopen. In Zuidoost-Europa daalde de onderliggende bedrijfsmarge tot 1,4% (2,0% vorig jaar), voornamelijk door prijsinvesteringen.

De onderliggende bedrijfswinst van Delhaize bedroeg over het eerste kwartaal 214 miljoen euro, een toename met 13,7% tegenover het eerste kwartaal van 2012 aan ongewijzigde wisselkoersen (+13,0% aan actuele wisselkoersen) resulterend in een onderliggende bedrijfsmarge van 3,9% (3,5% in het eerste kwartaal van 2012). In de V.S. was de onderliggende bedrijfsmarge 4,2% (3,7% in het eerste kwartaal vorig jaar) dankzij het positieve effect van de hogere verkopen ondersteund door een gunstig kalendereffect, de sluiting van slecht presterende winkels, kostenbesparingen en de aanzienlijk verbeterde resultaten bij Bottom Dollar Food. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door voortdurende prijsinvesteringen. In België was de onderliggende bedrijfsmarge 5,1% (4,6% in het eerste kwartaal vorig jaar), voornamelijk ondersteund door kostenbesparingen en de hogere verkopen. In Zuidoost-Europa daalde de onderliggende bedrijfsmarge tot 1,4% (2,0% vorig jaar), voornamelijk door prijsinvesteringen.