De volgende fase in deze procedure voorziet dat beide partijen een minnelijke schikking treffen op deze aanvragen. Dit proces loopt momenteel en de gespreken gaan de goede richting uit. Bij positieve conclusie is er geen impact te verwachten op de resultaten van de groep.

Vanwege de discussies in de raad van bestuur heeft IBt nog geen jaarcijfers gepubliceerd, zo merkt KBC Securities. Hopelijk worden die problemen snel opgelost. Het advies 'accumulate' blijft gehandhaafd.

De volgende fase in deze procedure voorziet dat beide partijen een minnelijke schikking treffen op deze aanvragen. Dit proces loopt momenteel en de gespreken gaan de goede richting uit. Bij positieve conclusie is er geen impact te verwachten op de resultaten van de groep.Vanwege de discussies in de raad van bestuur heeft IBt nog geen jaarcijfers gepubliceerd, zo merkt KBC Securities. Hopelijk worden die problemen snel opgelost. Het advies 'accumulate' blijft gehandhaafd.