De huidige prestatie van de obligatiemarkten is volgens professor Stefan Duchateau vanuit statistisch oogpunt extreem zeldzaam en deed zich in het verleden dan ook quasi nooit voor. Vandaar dat op een dergelijk scenario ook nergens werd geanticipeerd, maar ook dat het naar de toekomst niet als een verwacht scenario naar voor wordt geschoven.

Trouwens, de rentevoeten hebben een dermate laag peil bereikt dat verdere dalingen "fysiek" gewoon niet meer mogelijk zijn, tenzij men een scenario inbouwt met negatieve nominale tarieven maar dat beschouwen we vooralsnog als onmogelijk. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De huidige prestatie van de obligatiemarkten is volgens professor Stefan Duchateau vanuit statistisch oogpunt extreem zeldzaam en deed zich in het verleden dan ook quasi nooit voor. Vandaar dat op een dergelijk scenario ook nergens werd geanticipeerd, maar ook dat het naar de toekomst niet als een verwacht scenario naar voor wordt geschoven. Trouwens, de rentevoeten hebben een dermate laag peil bereikt dat verdere dalingen "fysiek" gewoon niet meer mogelijk zijn, tenzij men een scenario inbouwt met negatieve nominale tarieven maar dat beschouwen we vooralsnog als onmogelijk. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.