Exmar sloot het jaar met een fors verlies van 64,20 miljoen dollar, dit als gevolg van verliezen op intrestderivaten en op wisselkoersverhoudingen. Wordt daar geen rekening mee gehouden, dan was er een winst van 29,90 miljoen dollar.

Prioriteit is momenteel onder andere de financiering van de schepen in opbouw. Eens dit probleem en nog enkele andere zijn opgelost, kan worden gedacht aan herwaardering voor het aandeel.

Exmar sloot het jaar met een fors verlies van 64,20 miljoen dollar, dit als gevolg van verliezen op intrestderivaten en op wisselkoersverhoudingen. Wordt daar geen rekening mee gehouden, dan was er een winst van 29,90 miljoen dollar. Prioriteit is momenteel onder andere de financiering van de schepen in opbouw. Eens dit probleem en nog enkele andere zijn opgelost, kan worden gedacht aan herwaardering voor het aandeel.