De transactie zal een negatieve invloed van ongeveer -0,1 miljard euro hebben op het geconsolideerde resultaat van KBC voor het tweede kwartaal van 2013, maar niet op zijn kapitaal omdat die invloed - technisch gesproken - voornamelijk het gevolg is van wisselkoersverschillen die al zijn verwerkt in de kapitaalbasis van KBC.

De overeenkomst maakt voor KBC in totaal 0,3 miljard euro aan kapitaal vrij (waarvan 0,2 miljard euro in het tweede kwartaal van 2013), vooral door een verlaging van de risicogewogen activa met 2 miljard euro.

Daardoor zal de tier 1-ratio van KBC met ongeveer 0,4% stijgen (waarvan 0,3% in het tweede kwartaal van 2013).

KBC is nu niet langer actief op de Russische bankenmarkt en houdt zich daarmee volledig aan de afspraak die het in november 2009 maakte met de Europese Commissie om Absolut Bank te desinvesteren.

De transactie zal een negatieve invloed van ongeveer -0,1 miljard euro hebben op het geconsolideerde resultaat van KBC voor het tweede kwartaal van 2013, maar niet op zijn kapitaal omdat die invloed - technisch gesproken - voornamelijk het gevolg is van wisselkoersverschillen die al zijn verwerkt in de kapitaalbasis van KBC. De overeenkomst maakt voor KBC in totaal 0,3 miljard euro aan kapitaal vrij (waarvan 0,2 miljard euro in het tweede kwartaal van 2013), vooral door een verlaging van de risicogewogen activa met 2 miljard euro. Daardoor zal de tier 1-ratio van KBC met ongeveer 0,4% stijgen (waarvan 0,3% in het tweede kwartaal van 2013). KBC is nu niet langer actief op de Russische bankenmarkt en houdt zich daarmee volledig aan de afspraak die het in november 2009 maakte met de Europese Commissie om Absolut Bank te desinvesteren.