Het 'onderliggende' nettoresultaat voor het kwartaal (exclusief eenmalige elementen en uitzonderlijke posten) bedroeg 658 miljoen euro, vergeleken met 168 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2010 en 543 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010.

Het 'onderliggende' nettoresultaat voor het kwartaal (exclusief eenmalige elementen en uitzonderlijke posten) bedroeg 658 miljoen euro, vergeleken met 168 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2010 en 543 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010.