• KBC Groep kondigt de succesvolle plaatsing aan van 58 835 294 gewone aandelen tegen 21,25 euro per aandeel wat resulteert in een bruto cashopbrengst van 1 250 250 000 euro.

• Het aanbod bestond uit ongeveer 35,8 miljoen nieuwe gewone aandelen die op 13 december 2012 op de beurs genoteerd zullen worden en 23 miljoen nieuwe niet genoteerde aandelen die met een kernaandeelhouder (M.R.B.B. CVBA) geruild zullen worden tegen bestaande gewone aandelen in zijn bezit.

Het is de bedoeling om deze nieuwe niet genoteerde aandelen te laten noteren tegen de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van april 2013.

• KBC Groep kondigt de succesvolle plaatsing aan van 58 835 294 gewone aandelen tegen 21,25 euro per aandeel wat resulteert in een bruto cashopbrengst van 1 250 250 000 euro. • Het aanbod bestond uit ongeveer 35,8 miljoen nieuwe gewone aandelen die op 13 december 2012 op de beurs genoteerd zullen worden en 23 miljoen nieuwe niet genoteerde aandelen die met een kernaandeelhouder (M.R.B.B. CVBA) geruild zullen worden tegen bestaande gewone aandelen in zijn bezit. Het is de bedoeling om deze nieuwe niet genoteerde aandelen te laten noteren tegen de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van april 2013.