Johan Thijs, CEO van KBC Groep, licht de transactie als volgt toe: "Op 4 maart 2014 maakten we onze intentie bekend om een CRD IV-conform AT 1-instrument van representatieve benchmarkgrootte in euro uit te brengen. Dat KBC erin geslaagd is de transactie in een zeer korte periode af te ronden, onderstreept dat het wereldwijd gemakkelijk toegang heeft tot kapitaal. Dankzij deze transactie kan KBC zijn al stevige kapitaalstructuur verder versterken".

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, licht de transactie als volgt toe: "Op 4 maart 2014 maakten we onze intentie bekend om een CRD IV-conform AT 1-instrument van representatieve benchmarkgrootte in euro uit te brengen. Dat KBC erin geslaagd is de transactie in een zeer korte periode af te ronden, onderstreept dat het wereldwijd gemakkelijk toegang heeft tot kapitaal. Dankzij deze transactie kan KBC zijn al stevige kapitaalstructuur verder versterken".