Vanmiddag verscheen er een reactie van KBC met betrekking tot de beweringen van de heer Maus dat KBC de boete in verband met de ontvangen staatssteun in principe kan inbrengen in de vennootschapsbelasting. Deze uitspraak wordt met klem ontkend.

KBC wenst te beklemtonen dat het noch de mogelijkheid noch de intentie heeft om de boetes of coupons die KBC betaalt voor de staatsteun die ze ontving, fiscaal aftrekbaar te maken via de vennootschapsbelasting.

De beweringen van de heer Maus zijn dan ook volkomen onterecht en KBC wenst hier met klem tegen te protesteren, aldus het persbericht.

Vanmiddag verscheen er een reactie van KBC met betrekking tot de beweringen van de heer Maus dat KBC de boete in verband met de ontvangen staatssteun in principe kan inbrengen in de vennootschapsbelasting. Deze uitspraak wordt met klem ontkend. KBC wenst te beklemtonen dat het noch de mogelijkheid noch de intentie heeft om de boetes of coupons die KBC betaalt voor de staatsteun die ze ontving, fiscaal aftrekbaar te maken via de vennootschapsbelasting. De beweringen van de heer Maus zijn dan ook volkomen onterecht en KBC wenst hier met klem tegen te protesteren, aldus het persbericht.