KBC Groep NV wenst de markt en zijn stakeholders te informeren dat die nieuwe wetgeving een invloed zal hebben op zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2014.

Zodra ze door het Hongaarse staatshoofd ondertekend is, wordt de wet over de "regeling van vragen met betrekking tot de uniformiteitsbeslissing van het Hooggerechtshof (de Curia) over kredieten aan particulieren verleend door financiële instellingen" acht dagen na haar publicatie van kracht.

De wet heeft betrekking op kredieten aan particulieren, zowel in vreemde valuta als in Hongaarse forint. In het geval van kredieten aan particulieren in vreemde valuta verbiedt de wet het gebruik van wisselkoersmarges en moeten de bied-laatspreads die op die kredieten werden toegepast, retroactief gecorrigeerd worden.

Met betrekking tot alle kredieten aan particulieren maakt de wet alle unilaterale wijzigingen van rentevoeten en commissies door de banken ongedaan.

Later dit jaar zal in een andere wet ('de wet over de regelingskwestie') concreet bepaald worden hoe dat financieel met de klanten moet worden geregeld.

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat KBC zijn voorzieningen voor de Hongaarse portefeuille van kredieten aan particulieren moet verhogen.

KBC zal in het tweede kwartaal van 2014 een bijkomende eenmalige nettoprovisie van ca. 162 miljoen euro (vóór belastingen) aanleggen (onder 'overige opbrengsten') voor de correctie van bied-laatspreads en de unilaterale rentewijzigingen.

Omdat de Hongaarse toezichthouder zich nog niet heeft uitgesproken over de methode die moet worden toegepast voor de berekening van de door klanten teveel betaalde bedragen en de verwijlintresten daarop, kan er een mogelijke bijkomende impact van ongeveer 70 miljoen euro (vóór belastingen) zijn, mocht de methodologie die door de Hongaarse Vereniging van Banken zal worden voorgesteld en aanbevolen, en gevolgd door K&H Bank, afgewezen worden.

KBC Groep NV wenst de markt en zijn stakeholders te informeren dat die nieuwe wetgeving een invloed zal hebben op zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2014. Zodra ze door het Hongaarse staatshoofd ondertekend is, wordt de wet over de "regeling van vragen met betrekking tot de uniformiteitsbeslissing van het Hooggerechtshof (de Curia) over kredieten aan particulieren verleend door financiële instellingen" acht dagen na haar publicatie van kracht. De wet heeft betrekking op kredieten aan particulieren, zowel in vreemde valuta als in Hongaarse forint. In het geval van kredieten aan particulieren in vreemde valuta verbiedt de wet het gebruik van wisselkoersmarges en moeten de bied-laatspreads die op die kredieten werden toegepast, retroactief gecorrigeerd worden. Met betrekking tot alle kredieten aan particulieren maakt de wet alle unilaterale wijzigingen van rentevoeten en commissies door de banken ongedaan. Later dit jaar zal in een andere wet ('de wet over de regelingskwestie') concreet bepaald worden hoe dat financieel met de klanten moet worden geregeld. De nieuwe wet heeft tot gevolg dat KBC zijn voorzieningen voor de Hongaarse portefeuille van kredieten aan particulieren moet verhogen. KBC zal in het tweede kwartaal van 2014 een bijkomende eenmalige nettoprovisie van ca. 162 miljoen euro (vóór belastingen) aanleggen (onder 'overige opbrengsten') voor de correctie van bied-laatspreads en de unilaterale rentewijzigingen. Omdat de Hongaarse toezichthouder zich nog niet heeft uitgesproken over de methode die moet worden toegepast voor de berekening van de door klanten teveel betaalde bedragen en de verwijlintresten daarop, kan er een mogelijke bijkomende impact van ongeveer 70 miljoen euro (vóór belastingen) zijn, mocht de methodologie die door de Hongaarse Vereniging van Banken zal worden voorgesteld en aanbevolen, en gevolgd door K&H Bank, afgewezen worden.