De scope van het model werd verkleind door de uitsluiting van Fidea en Vitis als gevolg van het desinvesteringsprogramma. Er werd een marktconforme methode gebruikt.

De 'Market Consistent Embedded Value' (MCEV) geeft de economische waarde van de Levenportefeuille weer door de verwachte toekomstige kasstromen in te schatten en onder andere gebruik te maken van marktconforme assumpties.

Op 31 december 2009 bedroeg de MCEV van de levensverzekeringsactiviteiten 3 503 miljoen euro (10,3 euro per aandeel).

Om de MCEV te berekenen, worden de 'Value of Business In Force' (VBI, waarde van de bestaande portefeuille) en de 'Adjusted Net Asset Value' (ANAV, de gecorrigeerde nettoactiefwaarde) opgeteld. De ANAV van het Levenbedrijf bedroeg 2 558 miljoen euro, terwijl de VBI uitkwam op 945 miljoen euro.

De totale MCEV steeg met 29% op jaarbasis doordat de totale MCEV over 2008 negatief werd beïnvloed door het klimaat dat toen heerste op de financiële markten.

De 'Value of Business In force' (VBI) verdubbelde zelfs, grotendeels als gevolg van de stijging van latente meerwaarden en het lagere risicoprofiel (daling van de impliciete volatiliteit). De ANAV (+14% op jaarbasis) profiteerde van een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro.

De scope van het model werd verkleind door de uitsluiting van Fidea en Vitis als gevolg van het desinvesteringsprogramma. Er werd een marktconforme methode gebruikt. De 'Market Consistent Embedded Value' (MCEV) geeft de economische waarde van de Levenportefeuille weer door de verwachte toekomstige kasstromen in te schatten en onder andere gebruik te maken van marktconforme assumpties. Op 31 december 2009 bedroeg de MCEV van de levensverzekeringsactiviteiten 3 503 miljoen euro (10,3 euro per aandeel). Om de MCEV te berekenen, worden de 'Value of Business In Force' (VBI, waarde van de bestaande portefeuille) en de 'Adjusted Net Asset Value' (ANAV, de gecorrigeerde nettoactiefwaarde) opgeteld. De ANAV van het Levenbedrijf bedroeg 2 558 miljoen euro, terwijl de VBI uitkwam op 945 miljoen euro. De totale MCEV steeg met 29% op jaarbasis doordat de totale MCEV over 2008 negatief werd beïnvloed door het klimaat dat toen heerste op de financiële markten. De 'Value of Business In force' (VBI) verdubbelde zelfs, grotendeels als gevolg van de stijging van latente meerwaarden en het lagere risicoprofiel (daling van de impliciete volatiliteit). De ANAV (+14% op jaarbasis) profiteerde van een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro.