Er is een volledige en diepgaande doorlichting aan de gang, zowel door de bevoegde autoriteiten als door de interne audit- en compliancediensten van KBC.

Op dit moment is het nog te vroeg om definitieve besluiten te trekken op basis van het lopende onderzoek. KBC heeft een externe juridisch adviseur ingeschakeld en alle beschikbare juridische middelen worden tegen de betrokken derde partijen ingezet om zijn belangen te vrijwaren.

Momenteel wordt het maximale nettobedrag dat de onregelmatigheden zouden kunnen kosten geschat op ongeveer 150 miljoen euro, afhankelijk van de precieze fiscale impact.

Daarvoor werden de nodige voorzieningen aangelegd. KBC heeft bepaalde preventieve juridische maatregelen getroffen die het noodzakelijk acht om zijn belangen te verdedigen en de schade zo veel mogelijk te kunnen recupereren. Met dat doel heeft het ook een verzekeringsclaim ingediend.

KBC zal de gedetailleerde jaarresultaten en de resultaten van het vierde kwartaal van 2010 publiceren op 10 februari 2011.

Er is een volledige en diepgaande doorlichting aan de gang, zowel door de bevoegde autoriteiten als door de interne audit- en compliancediensten van KBC. Op dit moment is het nog te vroeg om definitieve besluiten te trekken op basis van het lopende onderzoek. KBC heeft een externe juridisch adviseur ingeschakeld en alle beschikbare juridische middelen worden tegen de betrokken derde partijen ingezet om zijn belangen te vrijwaren. Momenteel wordt het maximale nettobedrag dat de onregelmatigheden zouden kunnen kosten geschat op ongeveer 150 miljoen euro, afhankelijk van de precieze fiscale impact. Daarvoor werden de nodige voorzieningen aangelegd. KBC heeft bepaalde preventieve juridische maatregelen getroffen die het noodzakelijk acht om zijn belangen te verdedigen en de schade zo veel mogelijk te kunnen recupereren. Met dat doel heeft het ook een verzekeringsclaim ingediend. KBC zal de gedetailleerde jaarresultaten en de resultaten van het vierde kwartaal van 2010 publiceren op 10 februari 2011.