"Gezien het document van de European Banking Association over geherstructureerde en non-performing kredieten en de verwachte kwaliteitsbeoordeling van bank-activa in 2014 herbekijken we onze kredietportefeuille met bijzondere aandacht voor de Ierse kredietportefeuille. We verwachte bijkomende voorzieningen aan te moeten leggen ten gevolge van de herclassificatie van 2,4 miljard euro aan geherstructureerde hypotheekleningen. Gezien het trager dan verwachte herstel van de kmo-sector in Ierland en meer voorzichtige vooruitzichten, zowel voor toekomstige cashflows als voor de waarde van zekerheden, gaan we ervan uit dat we voor onze portefeuille van kredieten aan bedrijven meer voorzieningen moeten aanleggen. Dat zal in het vierde kwartaal van 2013 naar verwachting leiden tot in totaal 775 miljoen euro aan waardeverminderingen in Ierland. We schatten de kredietvoorzieningen voor Ierland op 150 à 200 miljoen euro voor 2014 en op 50 à 100 miljoen euro voor respectievelijk 2015 en 2016. Dat stoelt op de huidige economische vooruitzichten. Wat de andere landen betreft, wordt de momenteel geschatte impact als onbelangrijk beschouwd."

"Gezien het document van de European Banking Association over geherstructureerde en non-performing kredieten en de verwachte kwaliteitsbeoordeling van bank-activa in 2014 herbekijken we onze kredietportefeuille met bijzondere aandacht voor de Ierse kredietportefeuille. We verwachte bijkomende voorzieningen aan te moeten leggen ten gevolge van de herclassificatie van 2,4 miljard euro aan geherstructureerde hypotheekleningen. Gezien het trager dan verwachte herstel van de kmo-sector in Ierland en meer voorzichtige vooruitzichten, zowel voor toekomstige cashflows als voor de waarde van zekerheden, gaan we ervan uit dat we voor onze portefeuille van kredieten aan bedrijven meer voorzieningen moeten aanleggen. Dat zal in het vierde kwartaal van 2013 naar verwachting leiden tot in totaal 775 miljoen euro aan waardeverminderingen in Ierland. We schatten de kredietvoorzieningen voor Ierland op 150 à 200 miljoen euro voor 2014 en op 50 à 100 miljoen euro voor respectievelijk 2015 en 2016. Dat stoelt op de huidige economische vooruitzichten. Wat de andere landen betreft, wordt de momenteel geschatte impact als onbelangrijk beschouwd."