Nyrstar en Bekaert geven meer dan 3% prijs, in het geval van KBC loopt het verlies op tot bijna 5%. De beleggers reageren dus niet zo positief op de strategische update die de bank vanmorgen gaf.

De zes hoofdlijnen van de nieuwe strategie van KBC voor 2013 en daarna zijn de volgende:

1. In de strategie van KBC is 'Local responsiveness' cruciaal, wat neerkomt op alert reageren op lokale opportuniteiten. KBC zal eerst en vooral focussen op de cliënt. KBC wil duurzame cliëntrelaties opbouwen en verdiepen met particulieren, kmo's en midcaps. 'Local responsiveness' betekent onze lokale cliënten beter begrijpen, alert zijn voor hun signalen en er proactief op inspelen, producten en diensten op maat van hun lokale behoeften aanbieden. Relatiegericht bankverzekeren is onze sleutel tot 'local responsiveness'. Dat wil zeggen dat KBC zal focussen op de bank- en verzekeringsactiviteiten die nodig zijn om de cliëntrelatie op een duurzame manier te ondersteunen.

2. KBC blijft zich concentreren op de producten en diensten die de kern uitmaken van zijn activiteiten als bank-verzekeraar. KBC bevestigt zijn engagement uit het verleden voor het bankverzekeringsmodel. KBC beheerst die aanpak perfect en dat heeft doorheen de cyclus uitstekende resultaten opgeleverd. Het bankverzekeringsmodel van KBC is een volledig geïntegreerd businessmodel. Het levert kostensynergieën op door overlapping van ondersteunde entiteiten (zoals ICT en boekhouding) te vermijden. Het biedt ook voor de cliënten een toegevoegde waarde dankzij het complementaire en geoptimaliseerde aanbod van bank- en verzekeringsproducten en -diensten.

3. KBC definieert zijn kernmarkten duidelijk als die markten waarin het met bank- en verzekeringsbedrijven aanwezig is. Die kernmarkten zijn België, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Bulgarije. De groep is er goed ingebed in de lokale economieën. In sommige van die markten heeft KBC een marktleiderspositie. Alle activiteiten die niet bijdragen tot de ondersteuning van cliëntrelaties in de kernmarkten van KBC zullen worden stopgezet.

4. KBC bevordert grensoverschrijdende samenwerking en hefboomeffecten op groepsniveau om in de hele groep kostenefficiëntie te bewerkstelligen. Internationale productfabrieken en internationale dienstverleners zullen zich richten op het aanbieden van producten en diensten die afgestemd zijn op de distributiestrategie van de verschillende divisies en 'local responsiveness' ondersteunen. Uitwisseling van knowhow, best practices, ervaring, producten en diensten tussen de verschillende divisies en bedrijfsfuncties worden gestimuleerd via community's.

5. KBC implementeert een nieuwe organisatiestructuur die volledig afgestemd is op de strategische keuzes en die effectieve besluitvorming en individuele verantwoordelijkheid ondersteunt. De nieuwe structuur omvat onder andere een nieuwe, afzonderlijke divisie in Tsjechië en de toekomstige rol van de divisie Merchant Banking wordt duidelijker gesteld.

6. KBC engageert zich voor een duidelijk gedefinieerde groepscultuur. De groep verhoogt zijn wendbaarheid en alertheid door de nadruk te leggen op een gestroomlijnd prestatiebeheer en individuele verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. Via 'kritieke prestatie-indicatoren' zal een duidelijke link gelegd worden tussen de strategische prioriteiten en individuele verantwoordelijkheid.

Nyrstar en Bekaert geven meer dan 3% prijs, in het geval van KBC loopt het verlies op tot bijna 5%. De beleggers reageren dus niet zo positief op de strategische update die de bank vanmorgen gaf. De zes hoofdlijnen van de nieuwe strategie van KBC voor 2013 en daarna zijn de volgende:1. In de strategie van KBC is 'Local responsiveness' cruciaal, wat neerkomt op alert reageren op lokale opportuniteiten. KBC zal eerst en vooral focussen op de cliënt. KBC wil duurzame cliëntrelaties opbouwen en verdiepen met particulieren, kmo's en midcaps. 'Local responsiveness' betekent onze lokale cliënten beter begrijpen, alert zijn voor hun signalen en er proactief op inspelen, producten en diensten op maat van hun lokale behoeften aanbieden. Relatiegericht bankverzekeren is onze sleutel tot 'local responsiveness'. Dat wil zeggen dat KBC zal focussen op de bank- en verzekeringsactiviteiten die nodig zijn om de cliëntrelatie op een duurzame manier te ondersteunen. 2. KBC blijft zich concentreren op de producten en diensten die de kern uitmaken van zijn activiteiten als bank-verzekeraar. KBC bevestigt zijn engagement uit het verleden voor het bankverzekeringsmodel. KBC beheerst die aanpak perfect en dat heeft doorheen de cyclus uitstekende resultaten opgeleverd. Het bankverzekeringsmodel van KBC is een volledig geïntegreerd businessmodel. Het levert kostensynergieën op door overlapping van ondersteunde entiteiten (zoals ICT en boekhouding) te vermijden. Het biedt ook voor de cliënten een toegevoegde waarde dankzij het complementaire en geoptimaliseerde aanbod van bank- en verzekeringsproducten en -diensten. 3. KBC definieert zijn kernmarkten duidelijk als die markten waarin het met bank- en verzekeringsbedrijven aanwezig is. Die kernmarkten zijn België, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Bulgarije. De groep is er goed ingebed in de lokale economieën. In sommige van die markten heeft KBC een marktleiderspositie. Alle activiteiten die niet bijdragen tot de ondersteuning van cliëntrelaties in de kernmarkten van KBC zullen worden stopgezet. 4. KBC bevordert grensoverschrijdende samenwerking en hefboomeffecten op groepsniveau om in de hele groep kostenefficiëntie te bewerkstelligen. Internationale productfabrieken en internationale dienstverleners zullen zich richten op het aanbieden van producten en diensten die afgestemd zijn op de distributiestrategie van de verschillende divisies en 'local responsiveness' ondersteunen. Uitwisseling van knowhow, best practices, ervaring, producten en diensten tussen de verschillende divisies en bedrijfsfuncties worden gestimuleerd via community's. 5. KBC implementeert een nieuwe organisatiestructuur die volledig afgestemd is op de strategische keuzes en die effectieve besluitvorming en individuele verantwoordelijkheid ondersteunt. De nieuwe structuur omvat onder andere een nieuwe, afzonderlijke divisie in Tsjechië en de toekomstige rol van de divisie Merchant Banking wordt duidelijker gesteld. 6. KBC engageert zich voor een duidelijk gedefinieerde groepscultuur. De groep verhoogt zijn wendbaarheid en alertheid door de nadruk te leggen op een gestroomlijnd prestatiebeheer en individuele verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. Via 'kritieke prestatie-indicatoren' zal een duidelijke link gelegd worden tussen de strategische prioriteiten en individuele verantwoordelijkheid.