EMAS is het excellentiemodel voor bedrijfsinterne milieuzorg van de Europese Commissie. De EMAS-registratie is pas mogelijk als er een publieke milieubeleidsverklaring wordt opgesteld en er een managementsysteem wordt geïmplementeerd om dat beleid uit te voeren.

EMAS is het excellentiemodel voor bedrijfsinterne milieuzorg van de Europese Commissie. De EMAS-registratie is pas mogelijk als er een publieke milieubeleidsverklaring wordt opgesteld en er een managementsysteem wordt geïmplementeerd om dat beleid uit te voeren.