Momenteel wordt het plan in een open en constructieve dialoog besproken met de Europese Commissie en er werd al een goede vooruitgang geboekt. De goedkeuring wordt ten laatste begin december verwacht.

Zoals sinds het begin van het jaar al herhaaldelijk werd meegedeeld, herbevestigt KBC hierbij de hoofdlijnen van zijn bedrijfsplan:

KBC blijft overtuigd van de kracht van zijn geïntegreerde bankverzekeringsstrategie in België en de kernmarkten in Centraal- en Oost-Europa. Ondertussen beperkt het op significante wijze de reikwijdte van de internationale kredietverlening aan bedrijven en van investmentbankingactiviteiten.

Zo bouwt KBC verder op zijn huidige sterktes, en verlaagt het het risicoprofiel van de groep aanzienlijk.

De terugbetaling van de staatssteun zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het intern genereren van kapitaal (ingehouden winst, beperken en/of desinvesteren van niet-kernactiviteiten), terwijl een kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen geen voorkeur krijgt.

Het bedrijfsplan zal KBC in staat stellen zijn stevige solvabiliteitsniveaus te behouden. KBC zal details over het plan vrijgeven van zodra het door de Europese Commisie volledig werd geëvalueerd.

Momenteel wordt het plan in een open en constructieve dialoog besproken met de Europese Commissie en er werd al een goede vooruitgang geboekt. De goedkeuring wordt ten laatste begin december verwacht. Zoals sinds het begin van het jaar al herhaaldelijk werd meegedeeld, herbevestigt KBC hierbij de hoofdlijnen van zijn bedrijfsplan: KBC blijft overtuigd van de kracht van zijn geïntegreerde bankverzekeringsstrategie in België en de kernmarkten in Centraal- en Oost-Europa. Ondertussen beperkt het op significante wijze de reikwijdte van de internationale kredietverlening aan bedrijven en van investmentbankingactiviteiten. Zo bouwt KBC verder op zijn huidige sterktes, en verlaagt het het risicoprofiel van de groep aanzienlijk. De terugbetaling van de staatssteun zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het intern genereren van kapitaal (ingehouden winst, beperken en/of desinvesteren van niet-kernactiviteiten), terwijl een kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen geen voorkeur krijgt. Het bedrijfsplan zal KBC in staat stellen zijn stevige solvabiliteitsniveaus te behouden. KBC zal details over het plan vrijgeven van zodra het door de Europese Commisie volledig werd geëvalueerd.