De onrechtstreekse blootstelling via door effectenpand gedekte leningen aan (dak)fondsen is irrelevant voor de winst van KBC.

KBC heeft een aantal leningvoorschotten gegeven aan institutionele cliënten die hebben belegd in fondsen die worden beheerd door Madoff Investment Securities, maar zelfs onrechtstreeks verwacht KBC daarvan geen belangrijke impact.

De onrechtstreekse blootstelling via door effectenpand gedekte leningen aan (dak)fondsen is irrelevant voor de winst van KBC. KBC heeft een aantal leningvoorschotten gegeven aan institutionele cliënten die hebben belegd in fondsen die worden beheerd door Madoff Investment Securities, maar zelfs onrechtstreeks verwacht KBC daarvan geen belangrijke impact.