Hij zal in die functie André Bergen opvolgen, die na een heelkundige ingreep midden mei en gezien de lange revalidatie, op eigen verzoek en in overleg met de Raad van Bestuur de wens te kennen heeft gegeven om zijn mandaat vervroegd te beëindigen.

Tegelijkertijd heeft de Raad van Bestuur 3 nieuwe leden in het directiecomité benoemd: John Hollows, Luc Popelier en Johan Thijs. Bovendien werd beslist de functie van CFRO op te splitsen in een CFO en een CRO.

De Raad van Bestuur aanvaardde in overleg met Guido Segers, CEO Business Unit Merchant Banking, de neerlegging van zijn mandaat met ingang vanaf 1 augustus 2009.

De Raad van Bestuur wenst zijn erkentelijkheid uit te drukken ten aanzien van André Bergen en Guido Segers voor hun jarenlange grote inzet ten dienste van de KBC Groep.

De Raad van Bestuur besliste tevens om vanaf 1 september de bevoegdheden binnen het directiecomité te herschikken en een aantal functies te splitsen teneinde de groep nog beter te wapenen tegen de huidige en toekomstige uitdagingen.

Luc Philips blijft Chief Financial Officer. Chris Defrancq zal de nieuwe functie van Chief Risk Officer waarnemen tot de datum waarop zijn pensionering ingaat, nl. 1 mei 2010.

Danny De Raymaeker vervangt Chris Defrancq als Chief Operating Officer.

Johan Thijs volgt Danny De Raymaeker op en wordt de nieuwe CEO voor de Business Unit België.

Binnen de Business Unit Merchant Banking wordt Luc Popelier CEO voor de Marktactiviteiten (KBC Securities, KBC Financial Products, KBC Private Equity en de dealing rooms) en neemt Jan Vanhevel bijkomend de verantwoordelijkheid voor Corporate Banking op zich.

John Hollows, algemeen directeur bevoegd voor de bankactiviteiten in Centraal en Oost-Europa, volgt Jan Vanhevel op als CEO voor de Business Unit Centraal- en Oost-Europa en Rusland.

Etienne Verwilghen blijft CEO van de Business Unit European Private Banking.

De benoeming van de nieuwe leden van het directiecomité is nog onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring door de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen).

Hij zal in die functie André Bergen opvolgen, die na een heelkundige ingreep midden mei en gezien de lange revalidatie, op eigen verzoek en in overleg met de Raad van Bestuur de wens te kennen heeft gegeven om zijn mandaat vervroegd te beëindigen.Tegelijkertijd heeft de Raad van Bestuur 3 nieuwe leden in het directiecomité benoemd: John Hollows, Luc Popelier en Johan Thijs. Bovendien werd beslist de functie van CFRO op te splitsen in een CFO en een CRO.De Raad van Bestuur aanvaardde in overleg met Guido Segers, CEO Business Unit Merchant Banking, de neerlegging van zijn mandaat met ingang vanaf 1 augustus 2009.De Raad van Bestuur wenst zijn erkentelijkheid uit te drukken ten aanzien van André Bergen en Guido Segers voor hun jarenlange grote inzet ten dienste van de KBC Groep. De Raad van Bestuur besliste tevens om vanaf 1 september de bevoegdheden binnen het directiecomité te herschikken en een aantal functies te splitsen teneinde de groep nog beter te wapenen tegen de huidige en toekomstige uitdagingen.Luc Philips blijft Chief Financial Officer. Chris Defrancq zal de nieuwe functie van Chief Risk Officer waarnemen tot de datum waarop zijn pensionering ingaat, nl. 1 mei 2010.Danny De Raymaeker vervangt Chris Defrancq als Chief Operating Officer. Johan Thijs volgt Danny De Raymaeker op en wordt de nieuwe CEO voor de Business Unit België.Binnen de Business Unit Merchant Banking wordt Luc Popelier CEO voor de Marktactiviteiten (KBC Securities, KBC Financial Products, KBC Private Equity en de dealing rooms) en neemt Jan Vanhevel bijkomend de verantwoordelijkheid voor Corporate Banking op zich. John Hollows, algemeen directeur bevoegd voor de bankactiviteiten in Centraal en Oost-Europa, volgt Jan Vanhevel op als CEO voor de Business Unit Centraal- en Oost-Europa en Rusland.Etienne Verwilghen blijft CEO van de Business Unit European Private Banking.De benoeming van de nieuwe leden van het directiecomité is nog onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring door de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen).