"Het laatste kwartaal van 2012 ging het er vooral om de KBC-groep verder af te stemmen op zijn kernstrategie. Het commerciële resultaat was goed en er werden dit kwartaal belangrijke stappen gezet om KBC in overeenstemming te brengen met zijn strategische doelstellingen. Aanzienlijke desinvesteringen, een erg succesvolle versterking van ons kapitaal en een omvangrijke terugbetaling van staatssteun waren voor KBC de belangrijkste gebeurtenissen van het vierde kwartaal, een periode waarin we een onderliggende nettowinst van 309 miljoen euro optekenden.

Ons onderliggende resultaat is een gevolg van de goede commerciële resultaten van ons strategische bankverzekeringsmodel op onze thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. Hoewel de lage rentes een uitdaging vormden, hielden de nettorente-inkomsten goed stand dankzij de gezonde commerciële marges en de lagere financieringskosten, o.a. door Pandbrieven (covered bonds). De kredieten en deposito's vertoonden in onze kernmarkten een mooie groei. De provisie-inkomsten zijn duidelijk gestegen en de verkoop van verzekeringsproducten kende een indrukwekkend kwartaal, met name in het levenbedrijf. We hadden het hele jaar een lage gecombineerde ratio, maar dit kwartaal hadden we ook iets hogere waardeverminderingen op kredieten.

We hebben ook de fusie doorgevoerd van onze Poolse bankdochter Kredyt Bank met Bank Zachodni WBK. Bovendien hebben we een overeenkomst ondertekend voor de verkoop van onze Russische bankdochter Absolut Bank aan Blagosostoyanie, het op een na grootste private pensioenfonds in Rusland. We hebben ook een overeenkomst ondertekend om volledig uit NLB te stappen en ons resterende belang van 22% te verkopen aan de Republiek Slovenië. Door die stappen versterkt KBC de focus op zijn kernactiviteiten.

We verbeterden onze al sterke liquiditeitspositie met een loan-to-depositratio van 78% eind december. We beslisten 8,3 miljard euro van de LTRO terug te betalen aan de ECB. Dat kunnen we omdat KBC een sterke depositobasis heeft bij particulieren en bedrijven in onze kernmarkten en we al flink gevorderd zijn met het afdekken van onze financieringsbehoeften voor 2013."

Over heel het jaar 2012 genereerde KBC een winst van 612 miljoen euro. Onderliggend is dat nog meer, namelijk 1 542 miljoen euro. Rekening houdend met de terugbetalingspremie van 450 miljoen euro, betaald aan de Belgische staat, en de coupon van 543 miljoen euro die moet betaald worden voor de kernkapitaaleffecten die werden verkocht aan de Belgische staat en de Vlaamse overheid bedraagt de onderliggende winst per aandeel 1,57 euro, terwijl de gerapporteerde winst per aandeel -1,09 euro bedraagt. Gezien onze sterke solvabiliteit, die blijkt uit de Tier 1-kapitaalratio van 13,8%, zullen we op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om dit jaar een dividend van 1,00 euro uit te betalen."

"Het laatste kwartaal van 2012 ging het er vooral om de KBC-groep verder af te stemmen op zijn kernstrategie. Het commerciële resultaat was goed en er werden dit kwartaal belangrijke stappen gezet om KBC in overeenstemming te brengen met zijn strategische doelstellingen. Aanzienlijke desinvesteringen, een erg succesvolle versterking van ons kapitaal en een omvangrijke terugbetaling van staatssteun waren voor KBC de belangrijkste gebeurtenissen van het vierde kwartaal, een periode waarin we een onderliggende nettowinst van 309 miljoen euro optekenden. Ons onderliggende resultaat is een gevolg van de goede commerciële resultaten van ons strategische bankverzekeringsmodel op onze thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. Hoewel de lage rentes een uitdaging vormden, hielden de nettorente-inkomsten goed stand dankzij de gezonde commerciële marges en de lagere financieringskosten, o.a. door Pandbrieven (covered bonds). De kredieten en deposito's vertoonden in onze kernmarkten een mooie groei. De provisie-inkomsten zijn duidelijk gestegen en de verkoop van verzekeringsproducten kende een indrukwekkend kwartaal, met name in het levenbedrijf. We hadden het hele jaar een lage gecombineerde ratio, maar dit kwartaal hadden we ook iets hogere waardeverminderingen op kredieten. We hebben ook de fusie doorgevoerd van onze Poolse bankdochter Kredyt Bank met Bank Zachodni WBK. Bovendien hebben we een overeenkomst ondertekend voor de verkoop van onze Russische bankdochter Absolut Bank aan Blagosostoyanie, het op een na grootste private pensioenfonds in Rusland. We hebben ook een overeenkomst ondertekend om volledig uit NLB te stappen en ons resterende belang van 22% te verkopen aan de Republiek Slovenië. Door die stappen versterkt KBC de focus op zijn kernactiviteiten. We verbeterden onze al sterke liquiditeitspositie met een loan-to-depositratio van 78% eind december. We beslisten 8,3 miljard euro van de LTRO terug te betalen aan de ECB. Dat kunnen we omdat KBC een sterke depositobasis heeft bij particulieren en bedrijven in onze kernmarkten en we al flink gevorderd zijn met het afdekken van onze financieringsbehoeften voor 2013." Over heel het jaar 2012 genereerde KBC een winst van 612 miljoen euro. Onderliggend is dat nog meer, namelijk 1 542 miljoen euro. Rekening houdend met de terugbetalingspremie van 450 miljoen euro, betaald aan de Belgische staat, en de coupon van 543 miljoen euro die moet betaald worden voor de kernkapitaaleffecten die werden verkocht aan de Belgische staat en de Vlaamse overheid bedraagt de onderliggende winst per aandeel 1,57 euro, terwijl de gerapporteerde winst per aandeel -1,09 euro bedraagt. Gezien onze sterke solvabiliteit, die blijkt uit de Tier 1-kapitaalratio van 13,8%, zullen we op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om dit jaar een dividend van 1,00 euro uit te betalen."