Dit zal gebeuren met respect voor de klanten en de met hen gemaakte contractuele afspraken. Er worden bij ADB geen nieuwe kredieten meer verstrekt of activiteiten verder ontwikkeld.

Het afbouwproces zal verlopen via een fusie door opslorping waarbij ADB opgenomen wordt in KBC Bank NV. Hierdoor zullen de lopende kredietdossiers initieel beheerd blijven door ADB en in een latere fase door KBC Bank NV.

Deze beslissing is conform het met Europa overeengekomen afsprakenkader over de desinvestering van ADB. De activiteiten, de portefeuille en de juridische entiteit van ADB zullen dus op termijn volledig uit de KBC-perimeter verdwijnen.

Dit zal gebeuren met respect voor de klanten en de met hen gemaakte contractuele afspraken. Er worden bij ADB geen nieuwe kredieten meer verstrekt of activiteiten verder ontwikkeld. Het afbouwproces zal verlopen via een fusie door opslorping waarbij ADB opgenomen wordt in KBC Bank NV. Hierdoor zullen de lopende kredietdossiers initieel beheerd blijven door ADB en in een latere fase door KBC Bank NV. Deze beslissing is conform het met Europa overeengekomen afsprakenkader over de desinvestering van ADB. De activiteiten, de portefeuille en de juridische entiteit van ADB zullen dus op termijn volledig uit de KBC-perimeter verdwijnen.