KBC had de volgende boodschap in verband met de cijfers:

De bedrijfsresultaten hebben zich positief ontwikkeld in alle divisies. De bedrijfsmarges zijn er duidelijk op vooruit gegaan en het niveau van de bedrijfskosten werd verlaagd, terwijl ook de waardeverminderingen op kredieten binnen de verwachtingen bleven en zelf lager waren dan het vorige kwartaal.

Als we ook rekening houden met waardecorrecties op activa en andere uitzonderlijke posten bedroeg het nettoresultaat -3,6 miljard euro.

Er werd beslist om de voorzieningen te verhogen voor MBIA, de Amerikaanse monoline-kredietverzekeraar die zijn kredietwaardigheid aanzienlijk zag afnemen.

Daarnaast werden de verslechterende economische omstandigheden verdisconteerd in de waarde van de resterende super senior CDO-beleggingen, waardoor hun risicoprofiel verder verlaagd wordt.

Alle niet-super senior CDO-beleggingen werden in 2008 al afgeboekt. KBC ging bovendien ook een verzekering aan die de invloed van toekomstige mark-to-marking van het CDO-risico aanzienlijk vermindert.

KBC had de volgende boodschap in verband met de cijfers:De bedrijfsresultaten hebben zich positief ontwikkeld in alle divisies. De bedrijfsmarges zijn er duidelijk op vooruit gegaan en het niveau van de bedrijfskosten werd verlaagd, terwijl ook de waardeverminderingen op kredieten binnen de verwachtingen bleven en zelf lager waren dan het vorige kwartaal.Als we ook rekening houden met waardecorrecties op activa en andere uitzonderlijke posten bedroeg het nettoresultaat -3,6 miljard euro. Er werd beslist om de voorzieningen te verhogen voor MBIA, de Amerikaanse monoline-kredietverzekeraar die zijn kredietwaardigheid aanzienlijk zag afnemen. Daarnaast werden de verslechterende economische omstandigheden verdisconteerd in de waarde van de resterende super senior CDO-beleggingen, waardoor hun risicoprofiel verder verlaagd wordt. Alle niet-super senior CDO-beleggingen werden in 2008 al afgeboekt. KBC ging bovendien ook een verzekering aan die de invloed van toekomstige mark-to-marking van het CDO-risico aanzienlijk vermindert.