Op 10 december 2012 maakte KBC zijn intentie bekend om in de eerste helft van 2013 1,17 miljard euro staatssteun (plus de premie van 50%, zijnde 0,58 miljard euro) eerder dan overeengekomen met de Europese Commissie (eind december 2013) terug te betalen aan de Vlaamse overheid.

Die terugbetaling was onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuring van de Nationale Bank van België.

De Nationale Bank van België gaf haar goedkeuring voor deze vervroegde terugbetaling onder voorwaarde van een herplaatsing van een gedeelte van de aandeelhoudersleningen Cera en/of KBC Ancora.

Op 10 december 2012 maakte KBC zijn intentie bekend om in de eerste helft van 2013 1,17 miljard euro staatssteun (plus de premie van 50%, zijnde 0,58 miljard euro) eerder dan overeengekomen met de Europese Commissie (eind december 2013) terug te betalen aan de Vlaamse overheid. Die terugbetaling was onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuring van de Nationale Bank van België. De Nationale Bank van België gaf haar goedkeuring voor deze vervroegde terugbetaling onder voorwaarde van een herplaatsing van een gedeelte van de aandeelhoudersleningen Cera en/of KBC Ancora.