De effecten hebben een coupon van 6,875% en worden erkend als hybride Tier-1 bancair eigen vermogen. Niettegenstaande KBC in 2009 geen dividend heeft uitbetaald op zijn gewone aandelen, is het de bedoeling om de coupon op deze preferente effecten uit te betalen op de normale coupondatum (30 juni 2009). Tegelijkertijd heeft KBC beslist om zijn terugbetalingsrecht op 30 juni 2009 niet uit te oeferen.

Conform het uitgifteprospectus zal de coupon van deze effecten na de terugbetalingsdatum (call date) worden herzien naar een vlottend tarief van 300 basispunten boven de EURIBOR op 3 maanden, betaalbaar op het einde van ieder kwartaal.

KBC heeft de intentie om de vervroegde terugbetalingsmogelijkheid op kwartaalbasis te evalueren in het licht van wijzigende marktomstandigheden.

KBC heeft nog geen beslissing genomen over de vervroegde terugbetalingsmogelijkheid voor twee gelijkaardige emissies uitgegeven door KBC Bank Funding Trust III en KBC Bank Funding Trust IV, die in november 2009 voor het eerst op terugbetalingsdatum komen.

KBC is zich tenvolle bewust van de voorkeuren van beleggers inzake hybride effecten en zal de uitoefening van de terugbetalingsopties die op dergelijke effecten van toepassing zijn actief opvolgen.

De beslissing om terug te betalen is afhankelijk van het advies van de Belgische financiële toezichthouder, de CBFA. Elke terugbetalingsmededeling zal uiterlijk 30 dagen voor de terugbetalingsdatum plaatsvinden.

De effecten hebben een coupon van 6,875% en worden erkend als hybride Tier-1 bancair eigen vermogen. Niettegenstaande KBC in 2009 geen dividend heeft uitbetaald op zijn gewone aandelen, is het de bedoeling om de coupon op deze preferente effecten uit te betalen op de normale coupondatum (30 juni 2009). Tegelijkertijd heeft KBC beslist om zijn terugbetalingsrecht op 30 juni 2009 niet uit te oeferen.Conform het uitgifteprospectus zal de coupon van deze effecten na de terugbetalingsdatum (call date) worden herzien naar een vlottend tarief van 300 basispunten boven de EURIBOR op 3 maanden, betaalbaar op het einde van ieder kwartaal. KBC heeft de intentie om de vervroegde terugbetalingsmogelijkheid op kwartaalbasis te evalueren in het licht van wijzigende marktomstandigheden.KBC heeft nog geen beslissing genomen over de vervroegde terugbetalingsmogelijkheid voor twee gelijkaardige emissies uitgegeven door KBC Bank Funding Trust III en KBC Bank Funding Trust IV, die in november 2009 voor het eerst op terugbetalingsdatum komen.KBC is zich tenvolle bewust van de voorkeuren van beleggers inzake hybride effecten en zal de uitoefening van de terugbetalingsopties die op dergelijke effecten van toepassing zijn actief opvolgen. De beslissing om terug te betalen is afhankelijk van het advies van de Belgische financiële toezichthouder, de CBFA. Elke terugbetalingsmededeling zal uiterlijk 30 dagen voor de terugbetalingsdatum plaatsvinden.