Johan Thijs, Groeps-CEO van KBC, had de volgende commentaar op de kwartaal- en jaarcijfers die vanmorgen werden bekendgemaakt:

"De recente indicatoren bevestigen dat het economische herstel, dat in 2013 geleidelijk op gang kwam, zich doorzet in 2014. In die verbeterende economische omgeving zette KBC voor het volledige jaar 2013 een nettoresultaat van 1 015 miljoen euro neer, wat neerkomt op een aangepaste winst van 960 miljoen euro. Het resultaat voor het vierde kwartaal had vooral te lijden onder de aangekondigde waardevermindering op Ierse kredieten, die een nettoverlies van 294 miljoen euro tot gevolg had (of 340 miljoen euro op aangepaste basis). Laten we die eenmalige bijkomende waardevermindering (688 miljoen euro na belastingen) buiten beschouwing, dan bedraagt het nettoresultaat 394 miljoen euro, terwijl het aangepast nettoresultaat uitkomt op 348 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal wist de groep zijn nettorentemarge verder te verhogen en zijn in meerdere landen de deposito's en kredietvolumes aangegroeid."

Johan Thijs, Groeps-CEO van KBC, had de volgende commentaar op de kwartaal- en jaarcijfers die vanmorgen werden bekendgemaakt: "De recente indicatoren bevestigen dat het economische herstel, dat in 2013 geleidelijk op gang kwam, zich doorzet in 2014. In die verbeterende economische omgeving zette KBC voor het volledige jaar 2013 een nettoresultaat van 1 015 miljoen euro neer, wat neerkomt op een aangepaste winst van 960 miljoen euro. Het resultaat voor het vierde kwartaal had vooral te lijden onder de aangekondigde waardevermindering op Ierse kredieten, die een nettoverlies van 294 miljoen euro tot gevolg had (of 340 miljoen euro op aangepaste basis). Laten we die eenmalige bijkomende waardevermindering (688 miljoen euro na belastingen) buiten beschouwing, dan bedraagt het nettoresultaat 394 miljoen euro, terwijl het aangepast nettoresultaat uitkomt op 348 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal wist de groep zijn nettorentemarge verder te verhogen en zijn in meerdere landen de deposito's en kredietvolumes aangegroeid."