Een verkoop van kredieten aan NAMA zou volgens Bank Degroof een goede zaak zijn, zeker wanneer de verkoop aan attractieve prijzen kan gebeuren. Het is nog niet duidelijk wanneer de verkoop kan plaatsvinden.

Hoewel dus een goede zaak, zou de impact van de transactie toch relatief beperkt blijven. Bank Degroof handhaaft daarom een neutraal advies voor het aandeel.

Een verkoop van kredieten aan NAMA zou volgens Bank Degroof een goede zaak zijn, zeker wanneer de verkoop aan attractieve prijzen kan gebeuren. Het is nog niet duidelijk wanneer de verkoop kan plaatsvinden. Hoewel dus een goede zaak, zou de impact van de transactie toch relatief beperkt blijven. Bank Degroof handhaaft daarom een neutraal advies voor het aandeel.