Het actief van KBC Ancora bestaat nagenoeg volledig uit een participatie van 22,97% in KBC Groep. KBC Groep sloot in boekjaar 2010 opnieuw aan met een positief jaarresultaat.

Op 10 februari 2011 maakte KBC Groep bekend dat de nettowinst 1,86 miljard euro bedroeg. Het onderliggend resultaat bedroeg 1,71 miljard euro.

Op de Algemene Vergadering van 28 april 2011 keurden de aandeelhouders van KBC Groep een dividend over boekjaar 2010 goed van 0,75 euro per KBC Groep-aandeel.

KBC Ancora zal naar verwachting het lopend boekjaar met een positief recurrent resultaat van ca. 30 miljoen euro afsluiten. Dit resultaat volstaat evenwel niet om het uitstaande overgedragen verlies per einde vorig boekjaar (-59,8 miljoen euro) volledig te verrekenen. KBC Ancora zal geen dividend uitkeren over het lopende boekjaar.

De netto-schuld van KBC Ancora steeg van 8,22 euro per aandeel op 31 december 2010 tot 8,32 euro per aandeel op 31 maart 2011. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de pro rata van interestlasten op de uitstaande kredieten.

Door de op 6 mei 2011 te ontvangen KBC Groep-dividenden, zal het laatste kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2011 - 30 juni 2011) afsluiten met een positief resultaat.

De netto-schuld per KBC Ancora-aandeel in het vierde kwartaal van het lopende boekjaar zal hierdoor afnemen, gezien KBC Ancora geen dividend kan uitkeren.

Het actief van KBC Ancora bestaat nagenoeg volledig uit een participatie van 22,97% in KBC Groep. KBC Groep sloot in boekjaar 2010 opnieuw aan met een positief jaarresultaat. Op 10 februari 2011 maakte KBC Groep bekend dat de nettowinst 1,86 miljard euro bedroeg. Het onderliggend resultaat bedroeg 1,71 miljard euro. Op de Algemene Vergadering van 28 april 2011 keurden de aandeelhouders van KBC Groep een dividend over boekjaar 2010 goed van 0,75 euro per KBC Groep-aandeel. KBC Ancora zal naar verwachting het lopend boekjaar met een positief recurrent resultaat van ca. 30 miljoen euro afsluiten. Dit resultaat volstaat evenwel niet om het uitstaande overgedragen verlies per einde vorig boekjaar (-59,8 miljoen euro) volledig te verrekenen. KBC Ancora zal geen dividend uitkeren over het lopende boekjaar. De netto-schuld van KBC Ancora steeg van 8,22 euro per aandeel op 31 december 2010 tot 8,32 euro per aandeel op 31 maart 2011. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de pro rata van interestlasten op de uitstaande kredieten. Door de op 6 mei 2011 te ontvangen KBC Groep-dividenden, zal het laatste kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2011 - 30 juni 2011) afsluiten met een positief resultaat. De netto-schuld per KBC Ancora-aandeel in het vierde kwartaal van het lopende boekjaar zal hierdoor afnemen, gezien KBC Ancora geen dividend kan uitkeren.