Gezien het overgedragen verlies op het einde van vorig boekjaar circa 60 miljoen euro bedroeg, zal geen dividend uitgekeerd worden over het lopende boekjaar.

De netto schuld per aandeel bedroeg 8,32 euro per einde maart 2013.

Gezien het overgedragen verlies op het einde van vorig boekjaar circa 60 miljoen euro bedroeg, zal geen dividend uitgekeerd worden over het lopende boekjaar. De netto schuld per aandeel bedroeg 8,32 euro per einde maart 2013.