Zowel het recurrent financieel resultaat (-14,1 mio euro), dat betrekking heeft op de interestlasten, als het ander recurrent resultaat (-1,2 mio euro), bepaald door de gebruikelijke werkingskosten van KBC Ancora, kwam nagenoeg overeen met dat over dezelfde periode vorig boekjaar.

Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren.

De activa van KBC Ancora bestaan voor nagenoeg 100 % uit een deelneming in KBC Groep. De evolutie van KBC Ancora is bijgevolg in belangrijke mate afhankelijk van de performantie van de KBC-groep.

KBC Groep kondigde op 18 november 2009 aan geen dividend te plannen over boekjaar 2009. KBC Ancora zal in de resterende periode van het boekjaar 2009/2010 dan ook geen dividenden ontvangen op haar participatie in KBC Groep, waardoor ze zelf geen dividend kan uitkeren over het lopende boekjaar.

KBC Ancora gaf reeds in haar jaarverslag over boekjaar 2008/2009 aan in haar liquiditeitsplanning rekening te houden met de mogelijkheid dat KBC Groep over boekjaar 2009 geen dividend zou uitkeren.

Zowel het recurrent financieel resultaat (-14,1 mio euro), dat betrekking heeft op de interestlasten, als het ander recurrent resultaat (-1,2 mio euro), bepaald door de gebruikelijke werkingskosten van KBC Ancora, kwam nagenoeg overeen met dat over dezelfde periode vorig boekjaar. Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren. De activa van KBC Ancora bestaan voor nagenoeg 100 % uit een deelneming in KBC Groep. De evolutie van KBC Ancora is bijgevolg in belangrijke mate afhankelijk van de performantie van de KBC-groep. KBC Groep kondigde op 18 november 2009 aan geen dividend te plannen over boekjaar 2009. KBC Ancora zal in de resterende periode van het boekjaar 2009/2010 dan ook geen dividenden ontvangen op haar participatie in KBC Groep, waardoor ze zelf geen dividend kan uitkeren over het lopende boekjaar. KBC Ancora gaf reeds in haar jaarverslag over boekjaar 2008/2009 aan in haar liquiditeitsplanning rekening te houden met de mogelijkheid dat KBC Groep over boekjaar 2009 geen dividend zou uitkeren.