Over het volledige boekjaar 2010/2011 boekte KBC Ancora een winst van 30,2 miljoen euro, hetzij 0,39 euro per aandeel, tegenover een verlies van 30,5 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

KBC Ancora keert - zoals eerder aangekondigd - geen dividend uit over het afgelopen boekjaar. Ten opzichte van eind vorig boekjaar nam zowel de schuld als het overgedragen verlies af met 30,2 miljoen euro.

Over het volledige boekjaar 2010/2011 boekte KBC Ancora een winst van 30,2 miljoen euro, hetzij 0,39 euro per aandeel, tegenover een verlies van 30,5 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. KBC Ancora keert - zoals eerder aangekondigd - geen dividend uit over het afgelopen boekjaar. Ten opzichte van eind vorig boekjaar nam zowel de schuld als het overgedragen verlies af met 30,2 miljoen euro.