Op deze verkoop wordt een positief resultaat van 35,9 miljoen euro gerealiseerd.

Met de opbrengst wordt een lening ingekocht die KBC Bank in 2007 verstrekte. Op deze inkoop wordt een positief resultaat gerealiseerd van 15,75 miljoen euro.

Door de inkoop zal de rentelast van KBC Ancora in het lopende boekjaar met 5,7 miljoen euro dalen. In de daaropvolgende boekjaren is er een afname van de rentelast met 9,6 miljoen euro.

De schuldgraad van KBC Ancora daalt met ca. één derde. De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel komt voortaan overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandelen, minus de schuld per KBC Ancora-aandeel, die momenteel 4,98 euro bedraagt.

Zoals door KBC Groep aangegeven, heeft de verrichting een positieve impact op het reglementair eigen vermogen van KBC Bank.

KBC Ancora blijft ook na de verrichting de grootste aandeelhouder van KBC Groep en blijft, samen met Cera en de andere stabiele aandeelhouders, verder haar rol opnemen in de verankering van de KBC-groep.

Op deze verkoop wordt een positief resultaat van 35,9 miljoen euro gerealiseerd. Met de opbrengst wordt een lening ingekocht die KBC Bank in 2007 verstrekte. Op deze inkoop wordt een positief resultaat gerealiseerd van 15,75 miljoen euro. Door de inkoop zal de rentelast van KBC Ancora in het lopende boekjaar met 5,7 miljoen euro dalen. In de daaropvolgende boekjaren is er een afname van de rentelast met 9,6 miljoen euro. De schuldgraad van KBC Ancora daalt met ca. één derde. De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel komt voortaan overeen met de beurskoers van 0,99 KBC Groep-aandelen, minus de schuld per KBC Ancora-aandeel, die momenteel 4,98 euro bedraagt. Zoals door KBC Groep aangegeven, heeft de verrichting een positieve impact op het reglementair eigen vermogen van KBC Bank. KBC Ancora blijft ook na de verrichting de grootste aandeelhouder van KBC Groep en blijft, samen met Cera en de andere stabiele aandeelhouders, verder haar rol opnemen in de verankering van de KBC-groep.