Katlijn Bohez (Bekaert): "De groei in China gaat wat aftoppen, onder andere vanwege de maatregelen die de regering heeft genomen om de economie voor oververhitting te behoeden. We blijven echter investeren in de groeimarkten, zowel in Azië als in Oost-Europa."

Het bericht over een tragere groei in China was waarschijnlijk verantwoordelijk dat de koers van Bekaert vanmorgen enigszins onder druk kwam te staan. Maar ook de vooruitzichten klonken wat voorzichtiger: "In het vierde kwartaal spelen traditioneel seizoensgebonden factoren een rol, waarbij ook de invloed van negatieve wisselkoerseffecten gaat doorwerken. Dit brengt mee dat we toch vrij concrete prognose kunnen geven. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal de groei in het vierde kwartaal uitkomen in lijn met die tijdens de twee eerste kwartalen."

Katlijn Bohez (Bekaert): "De groei in China gaat wat aftoppen, onder andere vanwege de maatregelen die de regering heeft genomen om de economie voor oververhitting te behoeden. We blijven echter investeren in de groeimarkten, zowel in Azië als in Oost-Europa." Het bericht over een tragere groei in China was waarschijnlijk verantwoordelijk dat de koers van Bekaert vanmorgen enigszins onder druk kwam te staan. Maar ook de vooruitzichten klonken wat voorzichtiger: "In het vierde kwartaal spelen traditioneel seizoensgebonden factoren een rol, waarbij ook de invloed van negatieve wisselkoerseffecten gaat doorwerken. Dit brengt mee dat we toch vrij concrete prognose kunnen geven. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal de groei in het vierde kwartaal uitkomen in lijn met die tijdens de twee eerste kwartalen."