Katelijn Bohez (Bekaert): "Het dividend van Bekaert zal dit jaar veel hoger uitkomen. Vorig jaar keerden we 2,94 euro per aandeel uit, dit jaar wordt dat 2 euro plus nog het slotdividend. De uiteindelijke dividendbepaling wordt beslist op de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij het aanhouden van een dividendpolitiek met een uitkeringsratio van 40% zou dit voor 2010 kunnen uitkomen op hoger dividendniveau dan de voorgaande jaren. Om de aandeelhouders te plezieren, stellen we ook een stock split voor in een verhouding van 3 nieuwe voor 1 oud aandeel. Daardoor zal de verhandelbaarheid van de aandelen toenemen."

Dat Bekaert blaakt van vertrouwen, blijkt ook uit de verhoging van de doelstelling qua EBIT-marge van 7,50% à 9% tot ongeveer 10%. Bohez: "Toch stellen we ons voor de twee volgende kwartalen enigszins voorzichtig op. We hebben te maken met zeer volatiele valutamarkten, waarbij de koers van de euro nogal eens durft op en neer te bewegen. Ook mogen we de Venezolaanse bolivar niet uit het oog verliezen, die zich eveneens erg volatiel gedraagt. Er zijn nog een aantal onzekere factoren, waaronder de walsdraad- en staalprijzen. Dat maakt dat we toch met enige reserves tegen de tweede helft van het jaar aankijken."

Katelijn Bohez (Bekaert): "Het dividend van Bekaert zal dit jaar veel hoger uitkomen. Vorig jaar keerden we 2,94 euro per aandeel uit, dit jaar wordt dat 2 euro plus nog het slotdividend. De uiteindelijke dividendbepaling wordt beslist op de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij het aanhouden van een dividendpolitiek met een uitkeringsratio van 40% zou dit voor 2010 kunnen uitkomen op hoger dividendniveau dan de voorgaande jaren. Om de aandeelhouders te plezieren, stellen we ook een stock split voor in een verhouding van 3 nieuwe voor 1 oud aandeel. Daardoor zal de verhandelbaarheid van de aandelen toenemen." Dat Bekaert blaakt van vertrouwen, blijkt ook uit de verhoging van de doelstelling qua EBIT-marge van 7,50% à 9% tot ongeveer 10%. Bohez: "Toch stellen we ons voor de twee volgende kwartalen enigszins voorzichtig op. We hebben te maken met zeer volatiele valutamarkten, waarbij de koers van de euro nogal eens durft op en neer te bewegen. Ook mogen we de Venezolaanse bolivar niet uit het oog verliezen, die zich eveneens erg volatiel gedraagt. Er zijn nog een aantal onzekere factoren, waaronder de walsdraad- en staalprijzen. Dat maakt dat we toch met enige reserves tegen de tweede helft van het jaar aankijken."